841+ Best Life Quotes in Marathi | Quotes on Life in Marathi

Life quotes in Marathi: Our life is a precious gift given to us by God. If we spend our lives feeling sad or restless, we are neglecting this precious gift from God. Therefore, whatever the situation in life and whatever difficulties we face, we should always try to be happy because the other name of life is ‘struggle’.

In today’s article we have brought Quotes on life in Marathi. All these life quotes in Marathi, Happy life quotes in marathi, Short life quotes in marathi, Heart Touching Life Quotes in Marathi, Good Quotes On Life In Marathi, Life Reality Quotes in Marathi. will not only help you understand your life but also encourage you to move forward in your life. We have brought all these status in Marathi on life in Marathi for you.

Best Life Quotes in Marathi

Best Life Motivational Quotes in Marathi
Best Life Motivational Quotes in Marathi

हरलात तरी चालेल

फक्त जिंकणाऱ्याने स्वतःहून म्हटलं पाहिजे,

हा खेळ आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता.

आळसाचा प्रवास इतका सावकाश असतो

की दारिद्र्य त्यास ताबडतोब गाठते.

शेवटपर्यंत लढा द्या

कारण विजय फक्त त्याचाच होतो

जो शेवटपर्यंत लढा देतो.

तुम्ही आपल्या कर्माचा पडदा काचेसारखा स्वच्छ कराल

तर त्यातून तुम्हाला परमेश्वर दिसेल.

आयुष्यात आजवर जगलो,

प्रेम केलं, हरलो, चुकलो, दुखावलो,

विश्वास टाकला, चुका केल्या,

पण प्रत्येकवेळी मी शिकत गेलो.

अखंड यशाने आपल्या जीवनाची केवळ एकच बाजू कळते.

दुसरी बाजू कळण्यासाठी अपयशाची गरज असते.

शब्दांपेक्षा शांत राहूनच जास्त 

आक्रमक होता येत.

तुमच्या निर्णयावर तुमची भीती नाही

तर तुमचा विश्वास दिसला पाहिजे.

जगा इतकं की आयुष्य कमी पडेल

हसा इतके की आनंद कमी पडेल

काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे

पण प्रयत्न इतके करा की परमेश्वराला देणे भागच पडेल.

आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे,

जर टिकून राहायचे असेल तर,

चाली रचत राहाव्या लागतील.

आयुष्यात ‘चुकीची व्यक्ती’ आपल्याला ‘योग्य धडा’ शिकवते,

तेव्हा जीवन जगण्याची कला कळते.

स्वप्नं छोटं असलं तरी चालेल

पण स्वप्न पाहणाऱ्याचं मन मोठं असलं पाहिजे.

Quotes on Life in Marathi

Life quotes in marathi for instagram
Life quotes in marathi for instagram

आयुष्यात खूपदा बुध्दी जिंकते;

ह्रदय हरतं पण बुध्दी जिंकूनही हरलेली असते

आणि ह्रदय हरूनदेखील जिंकलेलं असतं.

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात

एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

ज्या दिवशी हार मानायचा विचार मनात आला

त्या दिवशी फक्त एवढा आठवा की

आपण सुरुवात का केली होती.

आळसात आरंभी सुख वाटते,

पण त्याचा शेवट दु:खात होतो.

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका

त्याचा पासून शिका आणि पुन्हा सुरुवात करा.

गरूडाइतके उडता येत नाही

म्हणून चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही.

मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर अपमान गिळायला शिका.

उद्या मोठे व्हाल तेव्हा हीच अपमान करणारी लोक 

स्वतःचा मान वाढवायचा तुमची ओळख सांगतील !

आत्मविश्वासाचा अभाव

हेच अपयशाचे खरे कारण आहे.

Life मध्ये काही शिकलो नाही

पण life ने खूप काही शिकवले.

इतके जिद्दी बना की

तुमच्या ध्येयापुढे तुम्हाला काहीही दिसणार नाही.

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी 

क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

Good Quotes On Life In Marathi

Life quotes in marathi for girl
Life quotes in marathi for girl

आयुष्य हे दुचाकी चालावल्यासारख आहे

तोल सांभाळण्यासाठी पुढे जात रहाव लागेल.

स्वप्न पाहतच असला तर मोठंच पहा

लहान कशाला?

कारण मोठी स्वप्नेच माणसाचं रक्त ढवळू शकतात.

आयुष्यात भावनेपेक्षा 

कर्तव्य मोठे असते.

आयुष्यातील असंख्य समस्यांची फक्त

दोनच कारणं असतात

एकतर आपण विचार न करता कृती करतो

किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचार करत बसतो.

माणसं बदलण्यात वेळ घालवू नका

आपली परिस्थिती बदला

बाकी सगळं आपोआप बदलेल.

Life quotes

तुमचे कितीही वय असेल

किंवा अनेक संधी हातातून गेलेल्या असतील

तरी तुम्ही पुन्हा सुरुवात करू शकता.

कधी कधी सगळी नाती

फक्त नावापुरतीच रहील्यासारखी वाटतात.

आयुष्यात कधीही कोणासमोर

स्वतःच स्पष्टीकरण देत बसू नका

कारण ज्यांना तुम्ही आवडता,

त्यांना स्पष्टीकरणाची अजिबात गरज नसते,

अन ज्यांना तुम्ही आवडत नाही ते तुमच्या

स्पष्टीकरणावर कधीच विश्वास ठेवायला तयार होत नाही.

आयुष्यात काही करून दाखवायचे असेल तर आपण काय आहोत?

यापेक्षा आपण काय होऊ शकतो याचा विचार करायला हवा,

जगात अशक्य काहीच नसतं.

आपला कोणी व्देष करत असेल तर त्याला

तीन पैकी एक कारण असतं

एक: त्यांना तुमची भीती वाटते

दोन: ते स्वतःचा व्देष करतात

तीन: त्यांना तुमच्यासारखं व्हायचं असतं.

Heart Touching Life Quotes in Marathi

Heart Touching Life Quotes in Marathi: People will come in your life and tell you to leave it all, there is no career in it, do your job, don’t waste your time on this, listen to him and leave him because they don’t know what you are doing. What dreams, the day you get what you want, the same people will come to congratulate you.

Good quotes on life in marathi, life quotes in marathi images, inspirational quotes in marathi on life, motivational quotes for life in marathi, inspirational quotes about life and struggles in marathi, quotes on life in marathi just for you. Read the full blog, share it on whatsapp, and let us know how you felt in the comments

Happy life quotes in marathi
Happy life quotes in marathi

यशस्वी होण्यासाठी तुमची यशस्वी होण्याची इच्छा

अपयशी होण्याच्या भितिपेक्षा

अधिक प्रबळ असली पाहिजे.

जेंव्हा लोक तुमच्या मागे बोलतात

तेंव्हा समजून घ्यावं की

तुम्ही त्यांच्या दोन पाऊले पुढे आहात.

आपल्या नियतीचे मालक बना

पण परिस्थितीचे गुलाम बनू नका.

स्वप्न मोफतच असतात,

फक्त त्यांचा पाठलाग करतांना

आयुष्यात बरीच किंमत मोजावी लागते.

न डगमगता प्रयत्न केलेत

तर यश स्वतःहून तुमच्याकडे येईल.

आयुष्यात नशीबाचा भाग फ़क्त एक टक्का

आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.

आकाशातले तारे कधीच मोजून होत नाहीत

माणसाच्या गरजा कधीच संपत नाहीत

शक्य तेवढे तारे मोजून समाधानी रहावं

आयुष्य जास्त सुंदर वाटत

ज्या दिवशी आपली थोडीही प्रगती झाली नाही

तो दिवस फुकट गेला असं समजा.

कणाहीन चांगुलपणापेक्षा कणखर वाईटपणा

घेण्याची ज्याच्यात धमक असते

तो खरा स्वाभिमानी.

कितीही विपरीत परिस्थिती असू द्या,

मनुष्य श्वास घ्यायला विसरत नाही

तो कोठून तरी हवेचा स्रोत शोधतोच,

आणि श्वास घेतल्याशिवाय राहत नाही

त्याच प्रमाणे यशाची ओढ लागलेला मनुष्य

कितीही विपरीत परिस्थितीतून यश खेचून आणतोच.

Short Life Quotes in Marathi

Short life quotes in marathi
Short life quotes in marathi

अडचणीत असतांना अडचणीपासून दूर पळणे

म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे.

आयुष्यातील सर्वात मोठा आनंद म्हणजे

जे तुम्हाला जमणार नाही

असं लोकांना वाटतं, ते साध्य करून दाखवणं.

क्षेत्र कोणतेही असो

आयुष्यात कष्टाला पर्याय नाही

आणि कष्ट प्रामाणिक असले की

यशालाही पर्याय नाही.

आयुष्यात एकदा तरी वाईट दिवसांना

सामोरे गेल्याशिवाय चांगल्या

दिवसांची किंमत कळत नाही.

संयम ठेवा कधी कधी चांगलं घडण्यासाठी

तुम्हाला वाईट परिस्थितीतून जावेच लागते.

आयुष्यात सगळ्याच गोष्टी 

आपल्याला जमतील असं नाही.

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही

तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

आपली सावली निर्माण करायची असेल तर

ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते.

नशिबावर तुमचा भरोसा फक्त १% पाहिजे

आणि कष्टावर ९९% पाहिजे.

Quotes on Life in Marathi

आत्मविश्वासाचा अभाव

हेच अपयशाचे खरे कारण आहे.

आळसाला तुम्ही आजचा दिवस बहाल केलात

की तुमचा उद्याचा दिवस त्याने चोरलाच म्हणून समजा.

Life Quotes in Marathi for Girl

Heart Touching Life Quotes in Marathi
Heart Touching Life Quotes in Marathi

आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो

आणि लोक हसत असतात,

मरताना आपण असं मरावं की

आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील.

राजा सारखा आयुष्य जगण्यासाठी

गुलामी सारखी मेहनत सुद्धा करावी लागते.

आयुष्यातील असंख्य समस्यांची फक्त

दोनच कारणं असतात

एकतर आपण विचार न करता कृती करतो

किंवा कृती करण्याऐवजी फक्त विचार करत बसतो.

अपयश म्हणजे संकट नव्हे,

आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे

ते मार्गस्थ दगड आहेत.

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे

समुद्र गाठायचा असेल

तर खाचखळगे पात करावेच लागतील.

कुणीही चोरू शकत नाही

अशी संपत्ती कमावण्याचा प्रयत्न करा.

“आयुष्यात कोणत्याही व्यक्तीला प्रमाणापेक्षा जास्त महत्व देवू नका …

कारण तसं केल्याने त्यांचा आयुष्यात तुम्हाला काही महत्व उरत नाही.

आयुष्य कोणासाठी थांबत नाही

फक्त आयुष्यात जगण्याची कारण बदलतात.

खऱ्या विद्यार्थ्याला कधीच सुट्टी नसते

सुट्टी ही त्याच्यासाठी नवं काहीतरी शिकण्याची संधी असते.

आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो,

विचार बदला आयुष्य बदलेल.

राग आल्यावर खरी ताकद 

लागते ती शांत बसायला.

Life Quotes in Marathi for Boy

Good Quotes On Life In Marathi
Good Quotes On Life In Marathi

आपली स्वप्ने कधीही अर्ध्यावर सोडू नका

विशेषतः ज्याच्याबद्दल दिवसातून एकदा तरी

कोणता ना कोणता विचार मनात येतोच अशी स्वप्ने.

आयुष्य जगण्यासाठी नुसते विचार असुन चालत नाही,

सुविचार पण असावे लागतात.

आपण कसे दिसतो, ह्यापेक्षा कसे वागतो

याला अधिक महत्त्व आहे.

कर्माला भिणार्‍या माणसांनी जगण्यात अर्थ नाही

कर्मवीरांनी जगावं, कर्मभीरुंनी मरावं.

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही.

शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करत राहतात त्यानांच यश प्राप्त होते.

ज्यांच्या ज्यांच्यावर हे जग हसलेलं आहे

त्यांनीच इतिहास रचलेलं आहे.

तुम्ही इतरांना जे सुख किंवा दुःख द्याल

ते सुख दुःख न चुकता तुमच्याकडे परत येईल,

हा निसर्गाचा अटल नियम आहे.

सिंह बनुन जन्माला आले

तरी स्वतःचे राज्य हे स्वतःच मिळवावे लागते,

कारण ह्या जगात नुसत्या डरकाळीला महत्व नाही.

आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा जे

तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.

आयुष्य हे असच जगायचं असत आपल्याकडे जे 

नाही त्यावर रडत बसण्यापेक्षा

जे आहे त्याचा सुयोग्य वापर करा जग अपोआप सुंदर बनत.

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते

जेव्हा सर्वजण तुमची हरण्याची वाट पाहत असतात.

Life Quotes in Marathi for Instagram

Life Reality Quotes in Marathi
Life Reality Quotes in Marathi

आयुष्य हे सर्कस मधल्या जोकर सारख झालय

कितीही दु:खी असेल तरी जगासमोर हसावच लागतं.

भविष्याचा अंदाज घेण्याचा उत्तम मार्ग

म्हणजे तो तयार करणे.

आयुष्यात सर्वात जास्त 

विश्वास परमेश्वरावर ठेवा.

कधी कधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही

कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.

प्रत्येक दिवशी जीवनातला शेवटचा दिवस म्हणुन जगा

आणि प्रत्येक दिवशी जीवनाची नवी सुरवात करा.

आपली खरी स्वप्न तीच आहेत

जी आपल्याला रात्री उशिरापर्यंत जगण्यास

आणि सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात.

आयुष्याच्या प्रत्येक वळणावर सोबती कुणाची तरी हवी असते

पण असे का घडते कि जेव्हा ती व्यक्ती हवी असते 

तेव्हाच ते आपल्याजवळ नसते

आयुष्यात जिंकाल तर असे जिंका,

कि जणू जिंकण्याची सवयच आहे,

आणि हराल तर असे हरा कि जिंकून

कंटाळा आल्याने गंमत म्हणून हरलो आहे.

इज्जत मागायची नसते काम चांगले असले

की ती आपोआपच मिळते.

आर्थिक हानी, मनातील दु:ख, पत्नीचे चारित्र्य,

नीच माणसाने सांगितलेल्या गोष्टी, एखाद्याने केलेला अपमान

या गोष्टी कधीही कोणालाही सांगू नका, यातच शहाणपण आहे.

कितीही मोठा पाठिंबा असला

तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्या 

रक्तातच जिंकण्याची हिंमत

आणि लढण्याची धमक असते.

जीवनावर सर्वश्रेष्ठ विचार मराठी मधे

Life Quotes in Marathi: Nothing is impossible for a man, but unfortunately he does not believe in himself that he has such powers. If a man goes to the depths of his mind and realizes the powers within him and uses them, he can make impossible things possible.

These Marathi Status on Jeevan will help guide you to move forward in life. Some people start work with confidence, but due to small obstacles in the way, they give up in the middle. These precious thoughts on life will teach you how to live life no matter how many obstacles you encounter on the way.

If you want to achieve something in life, Best Life Quotes In Marathi will make you strong from within. Both your life and thoughts will change. Status on Life in Marathi will make you strong from within, no matter how difficult the situation is, these life changing quotes in marathi will give you courage. If you want to do something in life, जीवनावर सर्वश्रेष्ठ विचार मराठी मधे, Quotes On Life in Marathi will take you to your destination. These life status Marathi will solve your every problem.

inspirational quotes on life in marathi
inspirational quotes on life in marathi

आयुष्यात समोर आलेली, आव्हाने जरूर स्वीकारा.

कारण त्यातुन तुम्हाला, एक तर विजय प्राप्ती मिळेल,

किंवा पराजयातुन अनुभव मिळेल.

फुलपाखरू फक्त १४ दिवस जगतं

परंतु ते प्रत्येक दिवस आनंदाने

जगून कित्येक हृदय जिंकत.

आयुष्यातील प्रत्येक क्षण हा अमूल्य आहे,

तो आनंदाने जगा आणि प्रत्येक हृदय जिंकत रहा.

सोबत कितीही लोक असु द्या

शेवटी संघर्ष स्वतःलाच करावा लागतो,

म्हणून अडचणीत आधार शोधू नका

स्वतःलाच भक्कम बनवा.

तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात

यात तुमचा काहीच दोष नाही

पण जर तुम्ही गरीब म्हणून मेलात

तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.

आयुष्य खूप कमी आहे, ते आनंदाने जागा ।

प्रेम मधुर आहे, त्याची चव चाखा ।

क्रोध घातक आहे, त्याला गाडून टाका ।

संकटे ही क्षणभंगुर आहेत, त्यांचा सामना करा ।

आठवणी या चिरंतन आहेत,

त्यांना हृदयात साठवून ठेवा 

इतरांशी प्रामाणिक राहण कधीही चांगलं पण

 स्वतःशी प्रामाणिक राहिलात तर

जास्त सुखी आणि समाधानी होवू शकता.

जीवनात संघर्ष या शब्दाला महत्व नाही,

संघर्ष करणाऱ्याला महत्व आहे.

एकदा कर्तृत्व सिद्ध झालं कि,

संशयाने बघणाऱ्या नजरा

आपोआप आदरानं झुकतात.

स्वतःवर विश्वास असेल

तर अंधारात देखील वाट सापडते.

वेळ आल्यावर तेच साथ सोडून देतात

ज्यांच्यावर स्वतःपेक्षा जास्त विश्वास असतो.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं

पण संकटाचा सामना करणं

त्याच्या हातात असतं.

Best Life Motivational Quotes in Marathi

good quotes on life in marathi
good quotes on life in marathi

एकांतात मिळणाऱ्या क्षणांचं आपण काय करतो

यावर आयुष्याकडे पाहाण्याचा आपला दृष्टीकोन व्यक़्त होतो.

कितीही मोठे व्हा पण पाय जमिनीवर असू द्या

म्हणजे कोणी आपल्याला खाली खेचू शकणार नाही.

गणितात कच्चे असाल तरी चालेल,

पण हिशोबात मात्र पक्के राहा.

परिस्थिती कशीही असू द्या

तुम्ही फक्त लढायला शिका यश नक्की मिळेल.

जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल

तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा

कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो

ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका

त्याच्या पासून शिका आणि पुन्हा सुरवात करा.

एक छोटीशी मुंगी तुमच्या पायाला चावू शकते

पण तुम्ही तिच्या पायाला चावू शकत नाही,

म्हणूनच जीवनात कुणालाच छोट समजू नका

कारण ते जे करू शकते कदाचित ते तुम्ही पण

करू शकत नाही.

एकावेळी एकच काम करा,

पण असे करा की

जग त्या कामाची दखल घेईल.

आयुष्यात संघर्ष जितक्या लवकर सुरू होतो,

तितक्या लवकर परिपक्वतेच्या दिशेने तुमचा प्रवास सुरु होतो,

संघर्षाकडे पाठ फिरवू नका तर त्याला सहप्रवासी बनवा.

ध्येयाचा ध्यास लागला

म्हणजे कामाचा त्रास वाटत नाही.

एकमेकांविषयी बोलण्यापेक्षा

एकमेकांशी बोला

तुमचे खूप सारे गैरसमज दूर होतील.

Sad Life Quotes in Marathi

life is beautiful quotes in marathi
life is beautiful quotes in marathi

खूप माणसांची स्वप्ने या एका विचारामुळे

अपूर्ण राहतात तो म्हणजे “लोक काय म्हणतील?

सिंह बना सिंहासनाची चिंता करू नका

तुम्ही जिथे बसणार तेच सिंहासन बनेल.

कधी कधी कोणाला सरळ करण्यासाठी

आपल्याला वाकडं व्हावं लागतं.

कर्तव्य पार न पाडता 

हक्कांच्या मागे धावलात

तर ते दुर पळतात.

ज्याने पावलोपावली आयुष्यात दुःख भोगलंय,

तोच नेहमी इतरांना हसवू शकतो,

कारण हसण्याची किंमत

त्याच्याइतकी कोणालाच ठाऊक नसते.

आयुष्यात प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्या

कारण इथं पुन्हा Once More नसतो.

कारणं सांगणारे लोक यशस्वी होत नाही

आणि यशस्वी होणारे लोकं “कारणं” सांगत नाही.

कधीही कुणाच्या भावनांबरोबर खेळू नका

कारण तुम्ही हा खेळ सहज जिंकाल

पण समोरच्या व्यक्तीला तुम्ही या खेळात

आयुष्यभरासाठी हरवून बसाल.

नेहमी तुमचे सर्वोत्तम प्रयत्न करा आणि

हे करून देखील ते तुमची कदर करत नसतील

तर तो त्यांचा दोष आहे तुमचा नाही.

“कधी कधी आपण स्वता:चं वेगळेपण जपण्याच्या नादात….

स्वता:चं .. स्वता:पण हरवून बसतो .

कधी कधी वाटत कि, आपण उगाचच मोठे झालो.

कारण तुटलेली मनं आणि अपुरी स्वप्नं यापेक्षा तुटलेली खेळणी

आणि अपुरा गृहपाठ खरच खुप चांगला होता.

Best Quotes on life in Marathi

life attitude quotes in marathi
life attitude quotes in marathi

टीका करणाऱ्या शत्रुंपेक्षा दिखाऊ

स्तुती करणाऱ्या मित्रांपासून सावध रहा.

वेळे बरोबर मन आणि मनाबरोबर माणसं

कशी बदलतात कळतच नाही.

चुकतो तो माणूस आणि 

चुका सुधारतो तो देवमाणूस

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही

ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

काही वादळे विचलित करण्यासाठी नव्हे तर

वाट मोकळी करण्यासाठी येत असतात.

जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल

तर नोटा मोजू नका.

कधी चुकून डोळ्यांत दोन अश्रू आले

तर ते पुसायला किती जन येतात ते मोजा.

कधी कधी काही चुकीची माणसं

आयुष्याचा खरा अर्थ समजून देतात.

कोणतीही चूक वाया घालवू नका

त्यातून काहीतरी शिका.

कधी कधी हक्क मागून मिळत नाहीत.

ते मिळवावे लागतात.

खूप माणसांची स्वप्ने या एका 

विचारामुळे अपूर्ण राहतात

ते म्हणजे

“लोक काय म्हणतील”.

कासवाच्या गतीने का होईना

पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा,

खूप ससे येतील आडवे

बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

काही गोष्टी बोलून दाखवायच्या नसतात

करून दाखवायच्या असतात.

कोणाच्याही सावलीखाली उभा राहिल्यावर

स्वतःची सावली कधीच निर्माण होत नाही,

स्वतःची सावली निर्माण करण्यासाठी

स्वतः उन्हात उभे रहावे लागते.

Inspirational Quotes About Life And Struggles in Marathi

love life quotes in marathi
love life quotes in marathi

आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे

जर टिकून राहायचे असेल

तर चाली रचत राहाव्या लागतात.

प्रसिध्दी ही अशी बाब आहे

जी कितीही मिळाली तरी

माणसाची तहान भागत नाही.

शुन्यातुन विश्व निर्माण करण्याची 

जिद्ध ज्याच्या अंगी असते

तोच खरा कर्तृत्ववान होय.

दुसऱ्यासाठी काम करण्यापेक्षा स्वत:चं 

साम्राज्य निर्माण करणे केव्हाही चांगलेच.

केवळ योगायोग असे काहीही नाही.

जीवनातील प्रत्येक घटनेला अर्थ असतो.

दगडाने डोकेही फुटतात

पण त्याच दगडाची जर मूर्ती बनवली

तर लोक त्यावर डोकं टेकतात.

आजकाल जवळच्यांनी धोका दिला

तरी काही फरक नाही पडत

कारण आज ते पलटतायत

आणि उद्या माझे दिवस पलटतील.

कासवाच्या गतीने का होईना

पण रोज थोडी थोडी प्रगती करा,

खूप ससे येतील आडवे,

बस त्यांना हरवायची हिम्मत ठेवा.

क्रोधाच्या एका क्षणी संयम राखला तर

पश्चातापाचे शंभर क्षण वाचतात.

मोठी स्वप्ने पाहणारेच

मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नाही तर,

एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.

Motivational Quotes for Life in Marathi

If you are looking for life quotes in marathi then you have come to the right place because in this post we have brought for you heart touching life quotes in marathi, life quotes in marathi status, life motivational quotes in marathi, best life quotes in marathi, quotes about life in marathi, and life partner quotes in marathi which you will definitely like. So enjoy happy life quotes in marathi.

meaningful life quotes in marathi
meaningful life quotes in marathi

कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही..

आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही.

कोणतेही कार्य हे अडथळ्याशिवाय पार पडत नाही,

शेवटपर्यंत जे प्रयत्न करीत राहतात

त्यानांच यश प्राप्त होते.

नकारात्मक दृष्टिकोन हा पंचर झालेल्या टायरासारखा असतो

त्याला बदलल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही.

कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा,

शर्यत अजून संपलेली नाही,

कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.

कितीही मोठा पाठिंबा असला तरी

यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच

जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्याची धमक असते.

खूप मोठा अडथळा आला की समजावं

आपण विजयाच्या जवळ आलो.

आयुष्यात अश्रूंशी संघर्ष केल्यानंतर चेहऱ्यावर उमटलेल्या

हास्या इतके सुंदर काहीच नसते.

कधीकधी अपमान सहन केल्याने कमीपणा येत नाही;

उलट आपले सामर्थ्य वाढते.

जवळच्या माणसाचा स्वभाव कितीही पुरेपूर

माहित असला तरी जगावेगळी समस्या उभी राहिली

तर तो कसा वागेल हे सांगता येत नाही.

काहीच हाती लागत नाही

तेव्हा मिळतो तो अनुभव.

खर्या अर्थाने सामर्थवान बनायचे असेल

तर एकट्याने लढायला शिका.

Inspirational Quotes in Marathi on Life

Quotes on life in Marathi
Quotes on life in Marathi

तुला वाटतं का

मी निघून जावं तुझ्या आयुष्यातून

तसं असेल तर सांग कायमचा निघून जातो.

खूप कमी लोक आपल्या आयुष्यात सुख 

आणि आशीर्वाद घेवून येतात…

पण खूप जास्त लोक आपल्याला कटू अनुभव 

आणि शिकवण देण्यासाठी येतात

खेळ’ असो वा ‘आयुष्य’

आपलं सामर्थ्य तेव्हाच दाखवा जेव्हा समोरचा

आपल्याला “कमजोर” समजत असेल..

गर्दीचा हिस्सा नाही,

गर्दीच कारण बनायचं.

गरुडासारखे उंच उडायचे असेल तर,

कावळ्यांची संगत सोडावी लागेल.

कितीही अपयश आले तरी हार मानायची नाही

कारण कुणीही एका प्रयत्नात यशस्वी होत नाही.

चिंता आणि तणाव दूर करण्याचा एकच उपाय

डोळे बंद करा आणि म्हणा उडत गेले सगळे.

आपले दुःख मोजक्या १ टक्का माणसांजवळच व्यक्त करा

कारण ५० टक्के लोकांना काही पर्वा नसते

आणि ४९ टक्के लोकांना

तुम्ही अडचणीत आहेत याचा आनंदचं होतो.

चांगल्यातुन चांगले निर्माण होते

वाईटातून वाईट.

चुकीच्या दिशेला वेगाने जाण्यापेक्षा

योग्य दिशेला हळू हळू जाणे चांगले.

फक्त एकदा यशस्वी व्हा मग बघा

तुमचा कॉल नाही उचलणारे दररोज कॉल करतील.

स्वप्न पाहतच असालं तर मोठीच पाहा. लहान कशाला?

कारण मोठी स्वप्नेच माणसाच रक्त ढवळू शकतात.

Life Quotes in Marathi With Images

inspirational quotes about life and struggles in marathi
inspirational quotes about life and struggles in marathi

चांगल्या जीवनाचे रहस्य मजा करण्यात नसून,

अनुभवातुन शिकण्यात आहे.

छत्री पावसाला थांबवू शकत नाही

पण पावसात थांबण्याचे धाडस नक्की देऊ शकते,

तसेच आत्मविश्वास यशस्वी होण्याची खात्री

देऊ शकत नाही पण

संघर्ष करण्याची प्रेरणा नक्की देऊ शकतो.

लोक तुम्हाला कसे बघतात ते महत्त्वाचं नाही

तुम्ही स्वतःला कसे बघतात ते महत्त्वाचं आहे.

छंद आपल्याला आयुष्यावर 

प्रेम करायला शिकवतात.

जगू शकलात तर चंदनासारखे जगा;

स्वत: झीजा आणि इतरांना गंध द्या.

आयुष्यात आनंदाने जगायचे असेल तर

दोनच गोष्टी विसरा

तुम्ही इतरांसाठी जे चांगले केले ते

व इतरांनी तुमच्याशी वाईट केले ते.

जीवन ही एक जबाबदारी आहे.

क्षणाक्षणाला दुसर्‍याला सांभाळत न्यावं लागतं.

ज्या दिवशी तुम्ही तुमच आयुष्य मनमोकळे पणाने

जगलात तोच दिवस तुमचा आहे बाकी 

सर्व तर कॅलेंडरच्या तारखा आहेत.

बुद्धिबळाच्या खेळामध्ये प्यादा

हळूहळू पुढे गेला की तोही वजीर बनतो.

“जीवन बदलण्यासाठी वेळ ही सगळ्यांनाच मिळते,

पण वेळ बदलण्यासाठी दोन वेळा जीवन मिळत नाही.

जर तुम्हाला आयुष्यामध्ये खूप संघर्ष करावा लागत असेल,

तर स्वत:ला खूप नशीबवान समजा

कारण देव संघर्ष करायची संधी फक्त त्यांनाच देतो,

ज्यांच्यामध्ये क्षमता असते!

Good Quotes on Life in Marathi

motivational quotes for life in marathi
motivational quotes for life in marathi

जो दुसर्यांना आधार देतो 

त्याला कोणीच आधार देत नाही.

विचार असे मांडा की

तुमच्या विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे.

जग तुम्हाला नावे ठेवण्यात व्यस्त असते,

तुम्ही नाव कमविण्यात व्यस्त रहा.

जीवनात चांगला माणूस होण्यासाठी एवढंच करा.

चुकाल तेव्हा माफी मागा,

अन कुणी चुकलं तर माफ करा.

जेव्हा आपली नखं वाढतात तेव्हा आपण नखं कापतो बोटं नाही,

त्याच प्रमाणे जेव्हा गैरसमजातून नाती तुटायची वेळ येते

तेव्हा अहंकार तोडा नाती नाही.

जर तुम्हाला कोणी रिजेक्ट,

अस्वीकार केल तर निराश होऊ नका,

सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात

त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते.

आपली खरी स्वप्न तीच आहेत जी आपल्याला

रात्री उशिरापर्यंत जगण्यास आणि

सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात.

जीवनात चांगल्या माणसांना शोधू नका,

स्वतः चांगले व्हा आणि कुणीतरी तुम्हाला शोधत येईल.

जगा इतकं कि आयुष्य कमी पडेल,

हसा इतके कि आनंद कमी पडेल,

काही मिळाले तर नशिबाचा खेळ आहे,

पण प्रयत्न इतके करा कि

परमेश्वराला देणे भागच पडेल.

जोपर्यंत चांगले शिक्षण घेणे म्हणजे चांगली नोकरी लागणे,

हि संकल्पना पालक आणि विध्यार्थाच्या डोक्यातून निघत नाही,

तोपर्यंत समाजात नोकरच जन्माला येतील मालक नाही.

जेव्हा एक बीज काळोख्या अंधारातून,

कठोर जमिनीतून उगवू शकते

तर तुम्ही का नाही.

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे,

समुद्र गाठायचा असेल, तर खाचखळगे पार करावेच लागतील.

Positive Life Quotes in Marathi

Quotes on Life in Marathi: Today’s hectic life is full of work stress but still without giving up we face new challenges every day we are definitely inspired by someone or other, the outlook of great people helps us to decide the direction of life,

Some of these inspirational life quotes in marathi, inspirational quotes on life in marathi, good quotes on life in marathi, life is beautiful quotes in marathi, life attitude quotes in marathi, love life quotes in marathi, meaningful life quotes in marathi, we have today’s post. We are going to see in Marathi quotes on life which will give us a new inspiration to live life.

inspirational quotes in marathi on life
inspirational quotes in marathi on life

जी व्यक्ती तुमच्या प्रगती वर जळते

त्याचा तिरस्कार कधीच करू नका,

कारण ती व्यक्ती स्वतापेक्षा तुम्हाला

उत्कृष्ट व्यक्ती समजून जळत असते.

जगण्यात मौज आहेच

पण त्याहून अधिक मौज फुलण्यात आहे.

जेवढं मोठं आपले ध्येय असते,

तेवढ्याच मोठ्या अडचणी येतात.

जर एखाद्याला फसवण्यात तुम्ही यशस्वी झाला तर

तो माणूस मूर्ख आहे असं समजू नका,

त्या माणसाच्या विश्वासाला तुम्ही पात्र नव्हता

असा त्याचा अर्थ आहे.

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते,

जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याची

वाट पाहत असतात.

जिंकणे म्हणजे नेहमी फक्त पहिला येणे असे नसते,

एखादी गोष्ट पूर्वीपेक्षा जास्त चांगली करणे म्हणजेच जिंकणे होय.

जे लोक तुम्हाला पाठी बोलतात

त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका

ते तुमच्या पाठी होते आणि पाठी राहणार

आणि तुम्हाला फेमस करणार

त्यांची लायकी तिचं आहे.

ज्याच्याजवळ उमेद आहे,

तो कधीही हरू शकत नाही.

जितकी प्रसिद्धी मिळवाल

तितकेच शत्रू निर्माण कराल

कारण, तुमच्या प्रसिद्धीवर मरणारे कमी

जळणारे जास्त निर्माण होतील.

जखम आयुष्याचे शब्दात उतरवले

अश्रु पिऊन आयुष्य माझे जगवले

सुख तर कधी न मिळाले आयुष्यात

दु:खालाच मी प्राणप्रिय यार बनवले

जीवनात त्रास त्यांनाच होतो

जे सतत जबाबदारी स्वीकारतात आणि

जबाबदारी स्वीकारणारे कधीच हरत नाही

एकतर ते जिंकतात किंवा काहीतरी शिकतात.

जीवन हे यश आणि अपयश

यांचे मिश्रण आहे

अपयश म्हणजे संकट नव्हे;

आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे

ते मार्गस्थ दगड आहेत.

जेव्हा सगळंच संपून गेलंय

असं आपल्याला वाटतं,

तीच खरी वेळ असते,

नवीन काहीतरी सुरु होण्याची.

Also Read😍👇

Best Motivational Quotes in Marathi

Heart Touching Friendship Quotes in Marathi

Heart touching Sad Quotes in Marathi

Marathi Quotes on Life and Love

life quotes in marathi images
life quotes in marathi images

ठेच तर पायाला लागते वेदना माञ मनाला होतात.

आणि रडावं माञ डोळ्यांना लागतं. असच नात जपत जगण,

हेच तर खरं जीवन असतं.

अपमानाच्या पायऱ्यावरुनच

ध्येयाचा डोंगर चढायचा असतो.

ठाम राहायला शिकावं,

निर्णय चुकला तरी हरकत नाही.

स्वतःवर विश्वास असला की,

जिवनाची सुरुवात कुठूनही करता येते.

तलवारीच्या जोरावर मिळवलेले राज्य

तलवार असेतोवरच टिकते.

तुम्ही आयुष्यात किती माणसे जोडली

यावरुन तुमची श्रीमंती कळते.

तुम्ही गरीब म्हणून जन्माला आलात

यात तुमचा काहीच दोष नाही पण जर

तुम्ही गरीब म्हणून मेलात

तर हा नक्कीच तुमचा दोष असेल.

तुम्हाला तुमचे ध्येय गाठायचे असेल तर

तुमच्यावर भुंकणाऱ्या प्रत्येक कुत्र्यांवर

थांबून दगड मारण्यापेक्षा नेहमी बिस्कीट जवळ बाळगा

आणि पुढे चालत रहा.

तुम्ही किती जगता यापेक्षा

कस जगता याला जास्त महत्व आहे.

तुम्ही आयुष्यात काय कमावले याच्यावर

कधी गर्व करू नका कारण

बुद्धिबळाचा खेळ संपला कि सगळे मोहरे आणि राजा

एकाच डब्ब्यात ठेवले जातात.

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका

त्याच्या पासून शिका आणि पुन्हा सुरवात करा.

आयुष्यात भावनेपेक्षा 

कर्तव्य मोठे असते.

तुम्ही कोण आहात आणि

तुम्हाला कोण व्हायचंय यातलं अंतर म्हणजे

तुम्ही काय करता.

जीवनातील काही पराभव हे

विजयाहूनही अधिक श्रेष्ठ असतात.

Life Quotes in Marathi Text

good quotes on life in marathi
good quotes on life in marathi

जग प्रेमाने जिंकता 

येतं; शत्रुत्वाने नाही.

तुम्ही माझा व्देष करा

किंवा माझ्यावर प्रेम करा

दोन्हींचा फायदाच आहे

प्रेम कराल तर मी तुमच्या हृदयात असेन

व्देष कराल तर मी तुमच्या मनात असेन.

तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर,

लोक हसत नसतील तर ,

तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या.

तारूण्य म्हणजे जीवनाचा 

रचनाकाळ आहे.

यश मिळवायचं असेल तर

स्वत:च स्वत:वर काही बंधन घाला.

तलाव जेव्हा पाण्याने भरतो,

तेव्हा मासे किड्यांना खात असतात,

तलावतलं पाणी संपून कोरडा होतो,

तेव्हा किडे मास्यांना खात असतात,

संधी सगळ्यांना भेटते मित्रानो

फक्त आपली वेळ येण्याची वाट पहा.

मनुष्याचे मोठेपण हे त्याच्या वयावर नव्हे,

तर कर्तृत्त्वावर अवलंबून असते.

प्रत्येकाशी प्रेमाने वागलं पाहिजे,

जे तुमच्याशी वाईट वागतात त्यांच्याशीही

प्रेमानच वागल पाहिजे ते चांगले आहेत म्हणून नाही,

तर तुम्ही चांगले आहात म्हणून.

तुम्ही प्रत्येक वेळेस नविन चूक

करत असाल तर नक्किच

समजा तुम्ही प्रगतीच्या मार्गावर आहात.

दिवसभरात तुमच्यापुढे एकही समस्या उदभवली नाही

किंवा तुम्हाला एकही प्रश्न पडला नाही,

तर तुम्ही तुमच्या आयुष्याचा प्रवास

चुकीच्या रस्त्यावरून करत आहात.

ध्येयासाठी आतोनात प्रयत्न करा,

जगाने तुम्हाला वेडे म्हटले तरी चालेल,

कारण वेडेच लोकं इतिहास घडवतात,

आणि शिकलेली लोकं तो इतिहास वाचतात.

लोकांचे तुमच्याबद्दल काय मत आहे

यापेक्षा तुमचे स्वतःबद्दल

काय मत आहे हे महत्त्वाचे.

Unique Quotes on Life in Marathi

positive life quotes in marathi
positive life quotes in marathi

सगळ्यात सुंदर नाते हे दोन डोळ्यांचे असते

ते एकाच वेळी उघडझाप करतात एकाचवेळी रडतात

एकाचवेळी झोपतात ते ही आयुष्यभर एकमेकांना न बघता.

ध्येय उंच असले की ,

झेप देखील उंचच घ्यावी लागते.

नाती मनापासून जपली, तरच आठवनी सुंदर..

आपुलकी असेल, तरच जिवन सुंदर

नोकर तर आयुष्यात कधीपण होऊ शकता

मालक व्हायची स्वप्न बघा.

पाहिलेल्या पावसाळ्यापेक्षा अनुभवलेले

पावसाळे अधिक महत्त्वाचे असतात.

ना कुणाशी स्पर्धा असावी,

ना कुणाच्या पुढे जाण्याची आकांक्षा असावी,

फक्त स्व्ठ्ला सिद्ध करण्याची जिद्द असावी.

भुतकाळ आपल्याला आठवणींचा आनंद देतो;

भविष्यकाळ आपल्याला स्वप्नांचा आनंद देतो

पण आयुष्याचा आनंद फक्त वर्तमानकाळच देतो.

न हरता, न थकता न थाबंता

प्रयत्न करण्यांसमोर कधी कधी

नशीब सुध्दा हरत.

नेहमी लक्षात ठेवा

आपल्याला खाली खेचणारे लोक,

आपल्यापेक्षा खालच्या पायरीवर असतात.

नशीबाच्या खेळामुळे नाराज होऊ नका.

जीवनात कधी उदास होऊ नका .

नका ठेवू विश्वास हातावरच्या रेषांवर. कारण

भविष्य तर त्यांचंही असतं, ज्यांचे हातच नसतात.

विचार कराण्यासाठी वेळ द्या.

पण एकदा का कृती करण्याची वेळ आली की

विचार करणे थाबंवा

आणि स्वतःला कार्यात झोकून द्या.

परीक्षा म्हणजे स्वत:च्या

आत डोकावून पाहण्याची संधी 

नाही हा शब्द तुम्हाला ऐकू येत नाही,

तोपर्यंत सगळे काही शक्य आहे.

मी दुनियेबरोबर “लढु” शकतो

पण “आपल्या माणसांबरोबर” नाही,

कारण “आपल्या माणसांबरोबर”

मला “जिकांयचे” नाही तर जगायचे आहे

Life Attitude Quotes in Marathi 2024

माणसाचं छोट दु:ख जगाच्या मोठ्या दु:खात

मिसळून गेलं की त्याला सुखाची चव येते.

एखाद्याला गुन्हेगार ठरविताना

त्याच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघा.

कोणी कितीही चिडवण्याचा प्रयत्न केला

तरी मनावर संयम ठेवणे,

शांत राहणे हेच खरे शौर्याचे लक्षण आहे.

माझ्यामागे कोण काय बोलतं,

याने मला काहीच फरक पडत नाही,

माझ्यासमोर काही बोलण्याची त्यांची

हिम्मत नाही, यातच माझा विजय आहे.

माणसाला “बोलायला शिकण्यास (किमान ) २ वर्ष लागतात 

पण “काय बोलावे”हे शिकण्यास पूर्ण आयुष्य निघून जाते.

माणसाच्या आयुष्यातील संकट ही

यशाचा आनंद घेण्यासाठी आवश्यक आहेत.

आपल्याला मदत करणाऱ्या

माणसांशी नेहमी कृतज्ञ रहा.

माणसाला स्वत:चा “photo”

का काढायला वेळ लागत नाही,

पण स्वत:ची “image” बनवायला काळ लागतो.

इच्छा दांडगी असली की मदत

आपणहून तुमच्याकडे चालत येते.

मोठ व्हायचं आणि यशस्वी व्हायचय तर

अपमान गिळायला शिका,

उद्या मोठे व्हाल तेव्हा हीच अपमान करणारी लोक

स्वतःचा मान वाढवायचा तुमची ओळख सांगतील

माणसाला दोनच गोष्टी हुशार बनवतात..

एक म्हणजे वाचलेली पुस्तकं

आणि दुसरी भेटलेली माणसं.

पुन्हा जिंकायची तयारी

तिथूनच करायची

जिथे हरण्याची जास्त भीती वाटते.

मानसिक स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे.

ज्याचे मन स्वतंत्र नाही तो मोकळा असूनही गुलाम आहे.

अशक्य हा शब्दच आपल्या

शब्दकोशातून काढून टाका.

पैज लावायची तर स्वतः सोबतच लावा

कारण जिंकलात तर,

स्वत:चा आत्मविश्वास जिंकाल…

आणि हरलात तर स्वत:चाच अहंकार हराल.

Sad Quotes on Life in Marathi

क्रोधाला लगाम घालण्यासाठी

मौनाइतका उत्तम मार्ग दुसरा नाही.

आपण पक्षाप्रमाणे आकाशात उडायला शिकलो,

माशाप्रमाणे, समुद्रात पोहायला शिकलो

पण जमिनीवर माणसासारखे वागायला शिकलो का?

पाण्याचा एक थेंब चिखलात पडला तर तो संपतो,

हातावर पडला तर चमकतो,

शिंपल्यात पडला तर मोती होतो ,

थेंब तोच असतो पण फरक फक्त सोबतीचा असतो.

टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय

दगडाला देवपण येत नाही.

एकदा कर्तव्याच्या वाटेवरुन जायचं ठरवलं

की भावनांना विसरायचंच असतं.

पराभवाची भीती बाळगू नका

एक मोठा विजय तुमचे सर्व

पराभव पुसून टाकू शकतो.

मोत्याच्या हारापेक्षा

घामाच्या धारांनी मनुष्य

अधिक शोभून दिसतो.

पायाला पाणी न लागता पण कुणी समुद्र पार करू शकतो

पण माणसाचे आयुष्य अश्रू शिवाय पार करता येत 

नाही यालाच खरे आयुष्य म्हणतात.

प्रत्येक क्षणाचा आनंद घेऊन जगा.

कारण गेलेली वेळ परत येत नाही.

आणि येणारी वेळ कशी असेल सांगता येत नाही.

जीवनात पुढे जायचे असेल तर

आपल्या अनावश्यक गरजा

वाढणार नाहीत याची काळजी घ्या.

नात्याची सुंदरता एकमेकांचे दोष स्वीकारण्यात आहे

कारण एकही दोष नसलेल्या माणसाचा शोध घेत बसलात,

तर आयुष्यभर एकटे राहाल.

स्वतःची चूक स्वतःला कळली 

की बरेच अनर्थ टळतात.

यश हे सोपे कारण ते कशाच्या तरी तुलनेत असते,

पण समाधान हे महाकाठीन,

कारण त्याला मनाचीच परवानगी लागते.

पायाला स्पर्श करून जाणाऱ्या त्याच लाटा असतात

ज्या मोठ्या बोटी बुडवण्याचं सामर्थ्य ठेवतात.

पहिलं स्वप्न भंग झाल्यावरही

दुसरं स्वप्न बघण्याची हिंमत

म्हणजे जीवन.

फक्त मदत मागा

सगळे लायकी दाखवतील.

माणसाचं छोट दु:ख

जगाच्या मोठ्या दु:खात मिसळून गेलं

की त्याला सुखाची चव येते.

डोक्यावर बर्फ व जीभेवर साखर

असली की सारे प्रश्न आपोआप सुटतात.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात

कुठलीच गोष्ट कायमची आपली नसते.

भरलेला खिसा माणसाला दुनिया दाखवतो,

रिकामा खिसा मात्र दुनियेतील माणसं दाखवतो.

जर तुम्ही नेहमीच सार्वसाधारण जीवन जगण्याचा

प्रयत्न करीत असालं तर,

तुम्हाला कधीच हे उमजणार नाही कि,

तुम्ही किती असामान्य आहात.

माझं प्रयत्न इतरांपेक्षा श्रेष्ठ असला पाहिजे अस नाही,

पण जो मी काल होतो त्यापेक्षा आज अधिक चांगला हवा.

माणसानं राजहंसासारखं असावं.

आपल्याला जे पटेल तेच घ्यावं,

नाही ते सोडून द्यावं.

ज्याच्या डोळ्यात आत्मविश्वासाचे अंजन असते;

तो कूठल्याही काळोखातून सहज मार्ग कढतो.

बेस्ट मराठी जीवन स्टेटस Quotes

Life Quotes in Marathi: Nothing is impossible for a man, but unfortunately many people do not believe in themselves that they have a lot of power. If a person goes into the depth of his mind, he realizes his power and using it, he has the power to do impossible things.

And often when a person feels like failing in life, the only support is proper guidance and motivation. These Marathi Life Quotes and life attitude quotes in marathi, love life quotes in marathi, meaningful life quotes in marathi will help you to show the way to move forward in life.

Despondency is a disease that once it hits anyone it becomes very difficult to come out, some people wake up their confidence and start work again, but due to the fear of small obstacles in the way, they leave the work in the middle.

जे झालं त्याचा विचार करू नका;

जे होणार आहे त्याचा विचार करा.

सुंदर चरित्र आणि कर्तव्य

कुणाकडूनच उसने मिळत नाही.

ते फक्त स्वत:च निर्माण करावे लगते.

कुणा वाचून कुणाचे काहीच अडत नाही

हे जरी खरे असले तरी कोण

कधी उपयोगी पडेल हे सांगता येत नाही.

भीती ही भावना नसून

अनेकांच्या आयुष्याला लागलेला रोग आहे.

बोलून विचार करण्यापेक्षा

बोलण्याआधी विचार केलेला बरा.

नेहमी तत्पर रहा,

बेसावध आयुष्य जगू नका.

कर्तव्याची दोरी नसली की

मनाचा पतंग कुठेही फडफडत राहतो.

मोती बनून शिंपल्यात राहण्यापेक्षा

दवबिंदू होऊन चातकाची तहान भागविणे जास्त श्रेष्ठ.

जगाशी प्रामाणिक राहण्यापेक्षा

आधी स्वतःशी प्रामाणिक रहा.

शुन्यालाही देता येते किंमत,

फक्त त्याच्यापुढे एक होऊन उभे रहा.

रुद्राक्ष असो किंवा माणूस

खुप अवघड असत एकमुखी भेटणं.

यशस्वी व्यक्ती बाकीचे लोक काय करत आहेत

याचा विचार करत बसत नाहीत.

मन ओळखणाऱ्यांपेक्षा

मन जपणारी माणस हवीत कारण,

ओळख ही क्षणभरासाठी असते

तर जपवणूक आयुष्यभरासाठी.

बुध्दीला पटल्याशिवाय

कोणताही विचार स्वीकारू नका.

समाधानी राहण्यातच 

आयुष्यातील सर्वात मोठ सुख आहे.

सर्वच प्रश्न सोडवून सूटत नाहीत;

काही सोडून दिले की आपोआप सुटतात.

सुरुवात कशी झाली यावर

बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

Life Quotes in Marathi for Whatsapp

जर तुम्हाला तुमची श्रीमंती मोजायची असेल तर

नोटा मोजू नका कधी चुकून डोळ्यांत दोन अश्रू आले

तर ते पुसायला किती जन येतात ते मोजा.

प्रत्येक पाऊल योग्य नसते,

पण धोके पत्करून त्यातून जे शिकत जातात

ते धेय्य नक्की गाठतात.

निश्चयी भिकारी हा अनिश्चयी

सम्राटापेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ असतो.

तुमचा आजचा संघर्ष

तुमचे उद्याचे सामर्थ निर्माण करतो

त्यामुळे विचार बदला म्हणजे तुमचे आयुष्य बदलेल.

संकटं तुमच्यातली शक्ती,

जिद्द पाहण्यासाठीच येत आसताच.

थोडे दुःख सहन करुन

दुसऱ्याला सुख मिळत असेल तर

आपण थोडे दुःख सहन करायला

काय हरकत आहे.

समुद्रातलं सगळं पाणी कोणत्याही जहाजाला बुडवू शकत नाही

पण त्या जहाजानं जर ते पाणी आत येऊ दिलं

तर ते जहाज बुडल्याशिवाय रहात नाही

तसंच जगातले सगळे नकारात्मक विचार तुम्हाला हरवू शकत नाहीत

जोवर तुम्ही त्यातल्या एकालाही तुमच्या मनात प्रवेश देत नाही.

हाव सोडली की मोह संपतो

आणि मोह संपाला की दुःख संपते.

स्वप्न मोफतच असतात,

फक्त त्यांचा पाठलाग करतांना

आयुष्यात बरीच किंमत मोजावी लागते.

अन्याय करणे हे पाप आणि

होणारा अन्याय सहन करणे

किंवा उघड्या डोळ्यांनी पाहणे हे महापाप 

स्वप्नं ती नव्हेत जी झोपल्यावर पडतात,

स्वप्नं ती की जी तुम्हाला झोपूच देत नाहीत.

तुम्हाला ज्या विषयाची माहिती आहे

त्याविषयी कमी बोला,

आणि ज्या विषयाची माहिती नाही

त्या विषयी मौन पाळा.

समुद्रात कितीही मोठे वादळ आले तरी

समुद्र आपली शांतता कधीही सोडत नाही.

जो धोका पत्करण्यास कचरतो,

तो लढाई काय जिंकणार 

नाती कितीही वाईट असू दे

ती कधीही तोडू नका कारण

पाणी कितीही घाण असलं

तरी ते तहान नाही तर

आग तरी विझवु शकते.

सर्वात मोठा रोग

काय म्हणतील लोक.

चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो,

पण त्यातून यशाच्या दिशेने

जाण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते.

Best Lines on Life in Marathi

कधी कधी देव तुमची परिस्थिती बदलत नाही

कारण त्याला तुमची मनस्थिती बदलायची असते.

लखलखते तारे पाहण्यासाठी

आपल्याला अंधारातच राहवं लागतं.

आयुष्यात नशीबाचा भाग फक्त एक टक्का

आणि परिश्रमाचा भाग नव्याण्णव टक्के असतो.

मोती होण्यासाठी जलबिंदूला आकाशातून

आपला अधःपात करून घ्यावा लागतो.

सत्य ही अशी एक श्रीमंती आहे कि,

जी एकदाच खर्च करून

त्याचा आयुष्यभर आनंद उपभोगता येतो,

पण असत्य हे एक प्रकारचे कर्ज आहे,

ज्यामुळे तत्काळ सुख मिळत,

परंतु आयुष्यभर त्याची परतफेड करावी लागते.

यशस्वी होण्यासाठी तुमची यशस्वी होण्याची इच्छा

अपयशी होण्याच्या भितिपेक्षा अधिक प्रबळ असली पाहिजे.

शरीराला आकार देणारा 

कुंभार म्हणजे व्यायाम.

ध्येयवादाला स्वत:च्या ह्रदयातील

उतावळेपणाचे भय असते.

म्हणूनच, कोणत्याही कामात

उतावळेपणा करु नका; संयम पाळा.

सर्वात मोठे यश खूप वेळा

सर्वात मोठ्या निराशे नंतरच मिळत असते.

आपण परिस्थितीला शरण जाता कामा नये;

परिस्थिती आपल्याला शरण गेली पाहिजे.

सगळेच निर्णय मनाने घेऊ नका;

काही निर्णय बुध्दीलाही घेऊ द्या.

सगळी परिस्थती नीट समजून घेतल्याशिवाय

कुणाबद्दलही वाईट मत करून घेऊ नका

दुसऱ्याचं मत आपल्याला मान्य नाही

याचा अर्थ आपण बरोबर आहोत असा होत नाही.

परिस्थितीच्या अधीन होऊ नका,

परिस्थितीवर मात करा.

सुरुवात कशी झाली यावर

बऱ्याच घटनांचा शेवट अवलंबून असतो.

जीवन ही एक जबाबदारी आहे.

क्षणाक्षणाला दुसऱ्याला सांभाळत न्यावं लागतं.

यशाचा उत्तम मार्ग म्हणजे

अजुन एकदा प्रयत्न करने होय.

तुम्ही जिथे जाल तिथे

तुमची गरज निर्माण करा.

वेळप्रसंगी हळवेपणा बाजुला ठेवून

वास्तवाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.

Also Read😍👇

Best Alone Quotes In Marathi

Best Royal Attitude Quotes in Marathi

Best Life partner Quotes in Marathi

Best Quotes About Life in Marathi

कोणी कौतुक करो वा टीका लाभ तुमचाच,

कौतुक प्रेरणा देते, तर टीका सुधारण्याची संधी.

यश प्राप्त करण्यासाठी,

यशस्वी होण्यासाठीची तुमची इच्छा हि

अपयशी होण्याच्या भीतीपेक्षा

जास्त प्रबळ असली पाहिजे.

हल्ली चांगल्या कामाला

मांजरांपेक्षा माणसेच जास्त आडवी येतात.

दु:ख कवटाळत बसू नका;

ते विसरा आणि सदैव हसत रहा.

आळसाला तुम्ही आजचा दिवस बहाल केलात

की तुमचा उद्याचा दिवस

त्याने चोरलाच म्हणून समजा.

जीवन हा एक पाण्याचा प्रवाह आहे,

समुद्र गाठायचा असेल,

तर खाचखळगे पार करावेच लागतील.

समाधानी राहण्यातच आयुष्यातलं 

सगळ्यात मोठं सुख आहे.

आवडतं तेच करू नका;

जे करावं लागतं त्यात आवड निर्माण करा.

काळ्याकुट्ट रात्रीनंतर

 उद्याची लख्ख पहाट असतेच.

स्वतःची तुलना इतरां बरोबर करू नका,

तसे केल्यास तुम्ही स्वतःचा अपमान करत आहात.

मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा;

ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन

कधी येईल सांगता येत नाही.

हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य बघू नका;

त्याच हाताने कष्ठ करा व स्वत:चे भविष्य घडवा.

समुद्रात किती लाटा आहेत

हे महत्वाचा नसून

त्या किणा-याला किती स्पर्श

करतात ते महत्वाचं असत.

प्रत्येक बाबतीत दुसऱ्याच अनुकरण करु नका;

स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण करा.

उद्याचं काम आज करा

आणि आजचं काम आत्ताच करा.

मनात आणलं तर या जगात

अश्यक्य असं काहीच नाही.

जे घाईघाईने वर चढू 

पाहतात ते कोसळतात.

खरं आणि खोटं यात केवळ चार बोटांचं अंतर आहे.

आपण कानांनी ऐकतो ते खोटं

आणि डोळ्यांनी पाहतो ते खरं.

शुन्यातून विश्व निर्माण करण्याची जिद्द

ज्याच्या अंगी असते,

तोच खरा कर्तृत्ववान होय.

स्वतःच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवायला शिका

तरच इतर तुमच्या कर्तृत्वावर विश्वास ठेवतील.

रस्ता सापडत नसेल तर.

स्वत:चा रस्ता स्वत:च तयार करा.

रस्ता भरकटला असाल तर

योग्य रस्ता निवडण्याची हीच वेळ आहे.

आयुष्यात असं काहीतरी मिळवा

जे तुमच्या पासून कुणीही चोरून घेऊ शकत नाही.

प्रसिध्द व्यक्ती होण्यासाठी

आयुष्यातला क्षण न क्षण कोणत्यातरी

एका क्षेत्रात सतत उगळावा लगतो.

काही बदलायचं असेल तर

सर्वात आधी स्वत:ला बदला.

बचत म्हणजे काय आणि ती कशी करावी

हे मधमाश्यांकडून शिकावं.

समुद्रातील तुफानापेक्षा मनातील वादळे

अधिक भयानक असतात.

यशाकडे नेणारा सर्वात जवळचा मार्ग

अजून तयार व्हायचा आहे.

आपला जन्म होतो तेव्हा आपण रडत असतो

आणि लोक हसत असतात.

मरताना आपण असं मरावं की

आपण हसत असू आणि लोक रडत असतील 

Emotional Life Quotes in Marathi

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाही

ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

ध्येयाचा ध्यास लागला;

म्हणजे कामाचा त्रास वाटत नाही.

आयुष्यातल्या कोणत्याही क्षणी

क्रोधाचे गुलाम बनू नका.

उद्याचा भविष्यकाळ वर्तमानाच्या

त्यागातून निर्माण होत असतो.

स्वाभिमान विकूण मोठं होण्यापेक्षा

अभिमान बाळगून लहान राहिलेलं कधीची चांगल.

विचार असे मांडा कि तुमच्या

विचारांवर कुणीतरी विचार केलाच पाहिजे.

चुकीचा व्यवहार माणसं तोडतो

म्हणून तो सत्याने आणि सन्मानाने करा.

ढीगभर आश्वासनांपेक्षा

टीचभर मदत केव्हाही चांगली.

विचाराची संपत्ती ही माणसाच्या

 जीवनातील कामधेनू आहे.

या दोन गोष्टींमुळे जग तुम्हाला ओळखते,

तुमच्याजवळ काहीच नसतांना तुम्ही बाळगलेला संयम

आणि तुमच्याजवळ सर्वकाही

असतांना तुम्ही दाखवलेला रुबाब.

परिस्थितिला शरण न जाता

परिस्थितीवर मात करा.

कोणत्याही गोष्टीची उणीव भासल्याखेरीज

तिची खरी किंमत कळत नाही.

क्षेत्र कोणतेही असो

प्रभाव वाढू लागला की

तुमची बदनामी होणं अटळ असतं.

निघून गेलेला क्षण

कधीच परत आणता येत नाही.

हरला म्हणून लाजू नका

जिंकलात म्हणून माजू नका.

विश्वास हा खोडरबर सारखा असतो

तुम्ही केलेल्या प्रत्येक चुकीबरोबर तो कमी होत जातो.

कोणतीच वेळ शुभ किंवा अशुभ नसते.

माणूस आपल्या पराक्रमाने

एखाद्या वेळेला महत्त्व आणून देतो.

Life Reality Quotes in Marathi

दुःख हे कधीच दागिन्यासारखं मिरवू नका;

वाटू शकलात तर आपला आनंद वाटा.

आधी विचार करा; 

मग कृती करा.

वळून कोणी पाहिलं नाही म्हणून

माळावरच्या चाफ्याचं अडलं नाही

शेवटी पानांनीही साथ सोडली

पण पट्ठ्यानं बहरणं सोडलं नाही.

स्वत:च्या स्वार्थासाठी दुसऱ्याचा वापर कधी करु नका;

आणि स्वत:चा वापर कुणाला करु देऊ नका.

यश साजरं करणं ठीक आहे

पण त्यापेक्षा महत्वाचं आहे

अपयशातून धडा शिकणं.

असत्य हे अपंग प्राण्याप्रमाणे असते,

दुसऱ्याच्या आधाराशिवाय

ते कधीच उभे राहू शकत नाही.

शरीराला आकार देणारा

कुंभार म्हणजे व्यायाम.

तुम्हाला मोठेपणी कोणं व्हायचंय

ते आजच ठरवा,,,आत्ताच 

वादळ जेव्हा येतात तेव्हा आपण आपल्या मातीत

घट्ट रुजून राहायचं असतं,

ती जितक्या वेगाने येतात तितक्या वेगाने निघूनही जातात,

वादळ महत्वाचं नसतं, प्रश्न आपण त्याच्याशी कशी झुंज देतो

आणि त्यातून कितपत बऱ्या अवस्थेत बाहेर येतो याचा असतो.

डोक शांत असेल तर निर्णय चुकत नाही,

भाषा गोड असेल तर माणसं तुटत नाहीत.

लक्षात ठेवा-आयुष्यात कुठलीच 

गोष्ट कायमची आपली नसते.

चुकतो तो माणूस

आणि चुका सुधारतो तो देवमाणूस 

आपण चंदन असल्याची घोषणा

चंदनाला कधीच करावी लागत नाही.

त्याचा गंध वाऱ्याबरोबर आपोआप पसरत जातो.

आयुष्यात काय गमावलंत ह्यापेक्षा

काय कमावलंत ह्याचा विचार करा.

स्वत:ला जिंकायचे असेल तर डोक्याचा उपयोग करा;

इतरांना जिंकायचे असेल तर हृदयाचा उपयोग करा.

लक्षात ठेवा लोक उगवत्या सूर्याला

नमस्कार घालतात, मावळत्या नाही.

प्रतिकूलतेतही अनुकूलता निर्माण करतो

तोच खरा माणूस 

हरलात तरी चालेल फक्त जिंकणारा

स्वत:हून म्हटला पाहिजे हा खेळ

आयुष्यातील सर्वात कठीण खेळ होता.

अखंड यशाने आपल्या जीवनाची

केवळ एकच बाजू कळते.

दुसरी बाजू कळण्यासाठी

अपयशाची जरुरी असते.

यश न मिळणे याचा

अर्थ अपयशी होणे असा नाही.

जीवनामध्ये या 5 गोष्टीँना कधीच तोडु नका…

1) विश्वास 2) वचन 3) नाते 4) मैत्री 5) प्रेम

कारण या गोष्टी तुटल्यावर आवाज होत नाही..

परंतु वेदना खुप होतात

Leave a comment