721+ Best Heart touching Sad Quotes in Marathi | बेस्ट सैड स्टेटस मराठी मध्ये

Sad Quotes in Marathi: 621+ Sad Status Quotes In Marathi – Sad Love Status Quotes – Love happens to everyone sometimes. If there is true love, then everything goes well in the relationship. As long as there is love on both sides, both Girlfriend and Boyfriend are happy. But when the distance between each other starts to grow, both of their hearts start to hurt, those memories continue to pain their minds.

So even if the love is true, you may have a heartbreak in that love or your partner may leave you. In that case, we can express our sadness through Sad Quotes in Marathi. And can make your Lover feel the pain in your heart.

Remember friends, a broken heart is like a glass full of water, if someone pushes it even a little, the glass can break and spill the water. So it is very important for you to control yourself in such a situation. Emotional Sad Quotes In Marathi, Sad Status Quotes In Marathi, मराठी Sad Quotes कोट, Upset Sad Status In Marathi, Love Breakup Sad Quotes in Marathi, Attitude Sad quotes in marathi, Marathi Sad Quotes On Life

Best Heart touching Sad Quotes in Marathi 

sad quotes in marathi
sad quotes in marathi

आज स्वप्नातही अबोला

तुझा नाही सुटला 

तुला समजावण्याच्या नादात

माझ्या अश्रूंचा बांध मात्र फुटला 

आवडत्या व्यक्तीला

आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा,

आवडत्या व्यक्तीसाठी

इगो सोडणं केव्हाही चांगलं.

आता मी तुझ्या जीवनातला महत्वाचा व्यक्ती नाही

पण मी आशा व्यक्त करतो कि,

एके दिवशी जेव्हा मी तुझ्या जीवनात नसेल

तेव्हा माझी आठवण आल्यावर तू हळूच

हसशील आणि म्हणशील

नक्कीच तो इतरांपेक्षा चांगला होता.

आपली काळजी करणाऱ्या माणसाला गमावू नका

एखाद्या दिवशी जागे व्हाल, तेव्हा कळेल की

तारे मोजण्याच्या नादात आपण चंद्रच गमावून बसलो.

आज किनाऱ्यावर प्रत्येक लाट

चिंब चिंब भिजली होती,

तेव्हा आठवले कुशीत माझ्या

येऊन तू निजली होती.

आठवणीत नाही ठेवलस तरी चालेलं

पण..? विसरायचा प्रयत्न करु नको,

तुझ्यासाठी जग सोडायची तयारी आहे माझी

पण…? तु दुसऱ्यासाठी मला सोडु नको.

आज माझ्याच सावलीला विचारलं मी,

का चालते तू माझ्यासोबत,

सावलीने पण हसत उत्तर दिलं,

कोण आहे दुसरं तुझ्या सोबत.

आज तुला मी नकोय हे मला कधीच कळल होत,

तू सोडून जाणार आहेस मी कधीच जानल होत.

आठवणी विसरता येतात,

पण प्रेम विसरता येत नाही.

आजही डोळे ओले करून जातात.

आयुष्यात काही क्षण असे असतात की

त्यावेळी प्रश्न नाही फक्त साथ हवी असते

आज मला खूप रडावसं वाटतंय,

स्वतःशी परत खूप भांडावंसं वाटतंय,

भरलेल्या डोळ्याने आरश्या समोर बसावसं वाटतंय,

अन आपलं कोणीच नाही म्हणून,

स्वतःचेच डोळे पुसावंस वाटतंय.

बेस्ट सैड स्टेटस मराठी मध्ये

Sad Status in Marathi
Sad Love Quotes in Marathi

असं समजू नकोस कि विसरलो मी तुला,

आपल्या प्रेमाला डाग लागू नये,

म्हणून दूर आहे मी,

मनात फक्त तूच आहेस.

आपली वाटणारी माणसं

जेव्हा आपल्या Message वाचूनही.

रिप्लाय देत नाही तर बाकीच्या कडून काय अपेक्षा करावी

आयुष्यात वाईट तेव्हा वाटते,

जेव्हा आपण काही चुका करतो,

पण सर्वात जास्त वाईट तेव्हा वाटते जेव्हा,

त्या हजार चुका आपण

एका चुकीच्या व्यक्तीसाठी करतो.

आखिर कैसे भुला दे हम उन्हें.

मौत इंसानो को आती है यादो को नहीं

आवडत्या व्यक्तीला

आपल्या इगोसाठी सोडण्यापेक्षा,

आवडत्या व्यक्तीसाठी

इगो सोडणं केव्हाही चांगलं.

असं समजू नकोस कि विसरलो मी तुला,

आपल्या प्रेमाला डाग लागू नये,

म्हणून दूर आहे मी,

मनात फक्त तूच आहेस.

आज स्वप्नातही अबोला

तुझा नाही सुटला 

तुला समजावण्याच्या नादात

माझ्या अश्रूंचा बांध मात्र फुटला

Best Heart touching Sad Quotes in Marathi

इतकी नकोशी झालीय का रे मी तुला..

कि एक कॉल हि करावासा वाटत नाही,का मला 

एकटेपणा तेव्हा वाटत नाही

जेव्हा आपण एकटे असतो,

तर तो तेव्हा वाटतो

जेव्हा आपल्याबरोबर सर्वजणं असतात,

पण ती व्यक्ती नसते,

जी आपल्याला आपल्या बरोबर हवी असते.

एखाद्याला सोडून जातांना,

मागे पहावसं वाटलं तर पुढे जाऊ नये,

जीवघेण्या माणसांच्या गर्दीत एकटं राहण्यापेक्षा,

जीव लावणाऱ्या माणसांच्या मनात भरून रहावं.

Attitude Sad Quotes in Marathi

Sad Love Quotes in Marathi
Sad Love Quotes in Marathi

एके दिवशी माझा श्वास बंद होईल

नको विचार करूस कि माझे प्रेम कमी होईल

अंतर फक्त एवढंच असेल

आज मी तुझी आठवण काढत आहे.

उद्या माझी आठवण तुला येईल.

इतकी वर्षे झाली आता तरी स्वप्नात येऊ नकोस,

दूर आपण झालो कधीचे, प्लीज़…

आठवणींत भेटू नकोस.

झालंय ब्रेकअप तरीही,

डोळ्यांना वाट पाहायला लावू नकोस.

खरेच सांगू का तुला,

माझ्या मनात तू आता राहू नकोस.

उगाच कोणी पण कोणासाठी रडत नसतं

अश्रू तेवहाच येतात जेव्हा प्रेम खरं असतं

कधी कधी काही पाऊले अशी पडतात,

की सावल्या सोबतच्या परख्या होऊ लागतात,

काही गैरसमज इतके मनाला बोचतात,

की आपल्या नकळत

सुंदर नाते हृदयासोबत तोडून जातात.

कोण कोणाचे नसते

हे अगोदर समजले असते,

तर हे तुटणारे नाते,

मी कुणाशी जोडलेच नसते.

काही गाणी अशी असतात न की असं वाटतं

ते आपल्या Fellings ओळखून

खास आपल्यासाठीच बनवलं आहे.

कुणाला कितीही आपण

आपलं मानलं तरीही,

शेवटी ते परकेच ठरतात.

किती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठी,

पण, शेवटी ती माझ्या भावनांशीच खेळली

कितीही जगले कोणासाठी,

कोणीच कोणासाठी मरत नाही,

अनुभव येत असतात प्रत्येक क्षणाला,

पण नशीबाचे चक्र थांबत नाही,

आयुष्यात कितीही कराल प्रेम कोणावर,

त्याचे मोल सहज कोणाला कळत नाही.

बेस्ट सैड स्टेटस मराठी मध्ये

कधी कोणाच्या डोळ्यामध्ये

पाणी येऊ देऊ नये

हसवता नाही आलं तरी

अश्रूंचं कारण होऊ नये.

Love Breakup Sad Quotes in Marathi

If someone has threatened you in love and you are sad, then express your sad feelings with the help of Sad Status Marathi. More than 721+ Sad quotes in marathi for instagram, Sad quotes in marathi for boy, sad quotes in marathi, Breakup status in marathi, Marathi Sad Quotes On Life, Marathi Sad Love Quotes. Collection of Marathi just for you. 

Marathi Sad Status For Whatsapp
Marathi Sad Status For Whatsapp

किती छान होतं रे आपल नात,

कोणास ठाऊक, कोणाची

नजर लागली आपल्या नात्याला,

उडून गेली ती स्वप्ने.

संपला राजा राणी चा खेळ.

मोडली आपली कहाणी अर्ध्यावर.

तुजवीण शोन्या राहिले मी अधुरी.

कुणास दुखावू नये उगाच गंमत म्हणून,

बरंच काही गमवावे लागते किंमत म्हणून.

कोणाची आठवण येणं कठीण नाही

कठीण आहे ते म्हणजे मरेपर्यंत साथ देणे

असे मोजकेच असतात तेच आयुष्यभर साथ देतात.

कोणत्याही व्यक्तीला समजून

घेतल्याशिवाय पसंत करू नका

आणि त्या पसंत केलेल्या व्यक्तीला

समजुन न घेता गमावु पण नका 

काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण

काचेच बनविले असत तर फार बर झालं असत,

कमीत कमी तोड्ण्याराच्या

हाताला जखम तरी झाली असती.

motional Sad Quotes In Marathi

कधी कधी खूप

दूर पर्यंत जावं लागतं

हे बघण्यासाठी कि,

आपलं जवळचं कोण आहे.

कोणत्याही व्यक्तीला समजून

घेतल्याशिवाय पसंत करू नका

आणि त्या पसंत केलेल्या व्यक्तीला

समजुन न घेता गमावु पण नका

कुणी तुला विसरेल तर काय करशील

सगळ्या आठवणी मिटवेल तर काय करशील

कुणाला सोडण्यापूर्वी एकदा विचार नक्की कर

कुणी तुला सोडले तर काय करशील

काच बनविणाऱ्याने जर हृदय पण

काचेच बनविले असत तर फार बर झालं असत,

कमीत कमी तोड्ण्याराच्या

हाताला जखम तरी झाली असती.

कितीही जगले कोणी कोणासाठी

कोणी कोणासाठीच मरत नाही

अनुभव येत असतात प्रत्येक क्षणाला

पण नशिबाचे चक्र थांबत नाही,

आयुष्यात कितीही कराल प्रेम कोणावर

त्याचे मोल सहज कोणाला कळत नाही.

किती छान होतं रे आपल नात,

कोणास ठाऊक, कोणाची

नजर लागली आपल्या नात्याला,

उडून गेली ती स्वप्ने.

संपला राजा राणी चा खेळ.

मोडली आपली कहाणी अर्ध्यावर.

तुजवीण शोन्या राहिले मी अधुरी.

Upset Sad Status In Marathi

Sad quotes in marathi for girl
Sad quotes in marathi for girl

कधी आयुष्यात आलीस

अन कधी माझी सवय झाली

काही कळलेच नाही,

एक एक दिवस जात होता

अन एक एक आठवण

मनाच्या पटलावर तरंगून जात होती.

कोसळणारा पाऊस पाहून,

मला नेहमीच एक प्रश्न पडतो,

माझे तर ठीक आहे,

पण हा कोणासाठी रडतो.

काही लोक इतके नशीबवान असतात की,

दुसऱ्यांना दुखावून ही,

नेहमीच त्यांना परत खुप प्रेम मिळते,

आणि काहीजण इतके कमनशीबी असतात की,

दुसऱ्यांना इतके भरभरुन प्रेम देऊनही,

मोबदल्यात त्यांना दुःख आणि धोकाच मिळतो.

काही लोक इतके Special असतात की,

त्यांनी आपल्याला कितीही Hurt केले ना तरी

आपला जीव त्यांच्यातच अडकलेला असतो

कुठेही रहा पण सुखात रहा,

सुख माझे त्यात आहे,

स्वतःचा जीव जपत रहा,

कारण जीव माझा तुझ्यात आहे.

कधीकधी सर्वात मजबूत लोक

तेच असतात जे

बंद दाराच्या मागे रडतात.

खरंतर धोका त्याच लोकांना मिळतो

जे लोक कधीच दुसऱ्यांना

धोका द्यायचा विचार पण करत नाहीत

खोट बोलतात सगळे,

म्हणे मेहनत केल्या शिवाय काहीच मिळत नाही,

अहो खरे काय ते मला विचारा ना,

ह्या आश्रुंसाठी काहीच मेहनत करावी नाही लागली हो.

खुप काळजी घेणारेच आपल्याला रडवून जातात,

कितीही मनापासून प्रेम करा,

तुझ्याशिवाय जगु शकत नाही,

असे म्हणणारेच एक दिवस सोडून निघून जातात.

खरतर धोका त्याच लोकांना मिळतो

जे लोक कधीच दुसऱ्यांना धोका

ध्यायचा विचार पण करत नाहीत.

मराठी Sad Quotes कोट

Sad quotes in marathi for instagram
Sad quotes in marathi for instagram

खरं प्रेम

कधी बदलत नसतं

फक्त बदलतात ती

प्रेम करणारी माणसं

खूप प्रेम केलं होतं त्याच्यावर,

आता कुणावर करूच शकत नाही.

खूप स्वप्नं पाहिली होती त्याची,

जी आता पूर्ण होऊ शकत नाहीत.

खर तर मिच वेडाआहे,

उगाच तिच्या कडून Expectation ठेवतो

खुप काळजी घेणारेच आपल्याला रडवून जातात,

कितीही मनापासून प्रेम करा,

तुझ्याशिवाय जगु शकत नाही,

असे म्हणणारेच एक दिवस सोडून निघून जातात.

गळून गेलेल्या पाकळ्या

जशा पुन्हा जुळत नाही,

तसेच मनातून उतरलेले काहीजण

पुन्हा मनात भरत नाहीत 

गमावलं मी पण होतं, गमावलं तिने पण होतं,

फरक फक्त एवढा आहे ?

तिला मिळविण्याकरीता मी सर्व काही गमावलं,

अन, तिने सर्व काही मिळविण्याकरीता मला गमावलं.

चेहऱ्यावर नेहमीच हसू,

पण मनात खूप काही साठलेलं.

आले जरी डोळे भरून,

ते कोणालाही न दिसलेलं 

Sad Status Quotes In Marathi

छापा असो वा काटा असो,

नाणे खरे असावे लागते,

प्रेम असो वा नसो,

भावना शुद्ध असाव्या लागतात,

तोडु नयेत दुस-याची मने झाडाच्या फांदिसारखी,

कारण झाडाला फांद्या पुन्हा फुटतात,

पण मने मात्र कायमची तुटतात.

चुकीचा रस्ता चुकीची माणसं हे अत्यंत गरजेचे आहेत

कारण त्यामुळे आपल्याला कळत की

आपल्यासाठी नक्की काय आणि कोण योग्य आहे

ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवावी,

फक्त तेच अपेक्षा भंग करतात.

मनापासुन प्रेम करणारेच,

फक्त आठवणीत रडतात.

Sad Status Quotes In Marathi

Whenever we feel sad and want to express our sadness. So sad quotes in marathi, Sad Status in Marathi, Best Sad Status in Marathi, Sad Love Quotes in Marathi, Marathi Sad Status For Whatsapp, Sad Quotes Images, Sad quotes in marathi for girl are one of the best ways to express your inner sadness on social networks. It’s a great option.

On this page we have a large collection of Said status in Marathi. You can choose all kinds of status according to your mood and post it wherever you want. Sad Quotes in Marathi, breakup, friendship, images, life, love status in Marathi. 

Sad quotes in marathi for boy
sad quotes in marathi

ज्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवावी,

फक्त तेच अपेक्षा भंग करतात.

मनापासुन प्रेम करणारेच,

फक्त आठवणीत रडतात.

जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे,

आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम

करतो तिच्या शेजारी बसने.

आणि, ती व्यक्ती कधीही आपली होणार

नाही याची जाणीव होणे.

जवळीक साधून माझ्याशी,

कशी किमया केलीस.

वेड लावून माझ्या मनाला,

तू का निघून गेलीस.

जे जगतात ते प्रेम करतात

आणि जे जळतात ते लफडं

म्हणतात.

जीवापाड प्रेम केल्यावर कळत की,

प्रेम म्हणजे काय असतं,

तुम्ही प्रेम कोणावरही करा,

पण ज्याच्यावर कराल त्याच्यावर

अगदी शेवटपर्यंत करा.

Upset Sad Status In Marathi

जीवनात प्रेम एकदाच करायचे असते,

मन कधी कोणाचे मोडायचे नसते,

ज्याने केला भरवसा,

त्याच्या भावनांशी कधी खेळायचे नसते.

जाता जाता ती सांगून गेली,

काळजी घेत जा स्वतःची,

पण तिचे डोळे सांगत होते की,

आता माझी काळजी कोण घेणार ?

जर तुम्हाला रिजेक्ट,

अस्वीकार केलं तर निराश होऊ नका.

सर्वसाधारण लोक महागड्या वस्तू रिजेक्ट करतात

त्या स्वीकारण्याची त्यांची ऐपत, लायकी नसते.

जगणं खूप सुंदर आहे,

त्यावर हिरमुसू नका,

एक फुल उमललं नाही,

म्हणून रोपाला तुडवू नका..

सगळं मनासारखं होतं असं नाही,

पण मनासारखं झालेलं विसरू नका,

सुटतो काही जणांचा हात नकळत,

पण धरलेले हात सोडू नका.

जगाची रीतच न्यारी आहे,

इथे सगळ्यांना आपली प्रितच प्यारी आहे,

मी म्हणत नाही शेवटपर्यंत साथ दे,

पण शक्य आहे तोपर्यंत,

तरी माझा हातात हात घे.

Emotional Sad Quotes In Marathi

sad quotes in marathi
sad quotes in marathi

जेव्हा काही खास लोक

आपल्याला दुर्लक्षित करत असतील,

तेव्हा समजून जा की,

त्यांच्या सगळ्या गरजा पूर्ण झाल्या आहेत.

जवळची नाती ही माणसाला,

कधी कधी खूप छळतात,

जितके जास्त जपाल तितके,

आपणाला आणखी दुर लोटतात.

जीवनात जर तुम्हाला कोणी आवडल

तर त्याला फक्त आठवणीत ठेवा,

प्रेम करू नका कारण प्रेम संपत

पण आठवणी कधीच संपत नाही

जगणं खूप सुंदर आहे,

त्यावर हिरमुसू नका,

एक फुल उमललं नाही,

म्हणून रोपाला तुडवू नका..

सगळं मनासारखं होतं असं नाही,

पण मनासारखं झालेलं विसरू नका,

सुटतो काही जणांचा हात नकळत,

पण धरलेले हात सोडू नका.

जेव्हा तुमची जवळची व्यक्ती

तुमच्यावर रागवायची बंद होते

तेव्हा समजून जा

तुमची त्यांच्या आयुष्यातली

महत्वाची जागा गमावलीत.

जाऊदे तिला मला सोडून

दुसऱ्याच्या मिठी मध्ये

तसेही एवढ प्रेम करूनसुद्धा

जी माझी नाही झाली,

दुसऱ्याची तरी कशी होणार?

जो या वेड्या मनाला बऱ्याचदा रडवतो,

तो वेडाच या मनाला खूप खूप आवडतो.

जीवनात जोडलेली नाती

कधी तोडायची नसतात.

छोट्याश्या वादळानं

विश्वासाची घर मोडायची नसतात.

जेव्हा आपली नखं वाढतात तेव्हा

आपण नखं कापतो बोटं नाही

त्याच प्रमाणे जेव्हा गैरसमजातून

नाती तुटायची वेळ येते तेव्हा

अहंकार तोडा नाती नाही.

मराठी लव्ह स्टेटस

Marathi Sad Quotes On Life
Marathi Sad Quotes On Life

जीवनात जर तुम्हाला कोणी आवडल

तर त्याला फक्त आठवणीत ठेवा,

प्रेम करू नका कारण प्रेम संपत

पण आठवणी कधीच संपत नाही

ज्या हक्काने आपण आपला राग व्यक्त करतो,

तेवढ्याच हक्काने आपले प्रेम व्यक्त करा,

कारण नाते तोडणे सोपे आहे,

पण ते पुन्हा जोडणे खूप अवघड आहे.

ज्या क्षणी तुला वाटेल कि,

हे नात तोडण्याची वेळ आली आहे

तेव्हा स्वतःच्या मनाला हे एकदा जरूर विचार कि,

हे नात एवढा काळ का जपलं..का जपलं

Love Breakup Sad Quotes in Marathi

जीवापाड प्रेम केल्यावर कळत की,

प्रेम म्हणजे काय असतं,

तुम्ही प्रेम कोणावरही करा

पण ज्याच्यावर कराल त्याच्यावर

अगदी शेवटपर्यंत करा.

जगात खूप गोष्टी आहेत खेळण्यासाठी..

पण तुला माझ्या भावनाच आवडल्या का,

खेळण्यासाठी.

जगातील सर्वात मोठी वेदना म्हणजे,

आपण ज्या व्यक्तीवर सर्वात जास्त प्रेम

करतो तिच्या शेजारी बसने.

आणि, ती व्यक्ती कधीही आपली होणार

नाही याची जाणीव होणे.

ज्या व्यक्तीसोबत आपली

आयुष्यभर राहण्याची इच्छा असते,

त्या व्यक्तीपासून,

दुर जाणे खुप कठीण असते.

जवळची नाती ही माणसाला,

कधी कधी खूप छळतात,

जितके जास्त जपाल तितके,

आपणाला आणखी दुर लोटतात.

जगाची रीतच न्यारी आहे

इथे सगळ्यांना आपली प्रितच प्यारी आहे

मी म्हणत नाही शेवटपर्यंत साथ दे,

पण शक्य आहे तोपर्यंत

तरी माझा हातात हात घे.

ज्या क्षणी तुला वाटेल कि,

हे नात तोडण्याची वेळ आली आहे

तेव्हा स्वतःच्या मनाला हे एकदा जरूर विचार कि,

हे नात एवढा काळ का जपलं..का जपलं

मी मनसोक्त रडून घेते,

घरात कुणी नसल्यावर.

मग सहज हसायला जमतं,

चारचौघात बसल्यावर.

Also Read😍👇

Heart Touching Friendship Quotes in Marathi

Best Life partner Quotes in Marathi

Best Motivational Quotes in Marathi

Painful Broken Hurt Quotes In Hindi

Sad Quotes in Marathi for Boy

Marathi Sad Love Quotes
Marathi Sad Love Quotes

मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही

आणि मन तुटायला हि वेळ लागत नाही

वेळ लागतो फक्त ते गुंतलेले मन आवरायला

आणि तुटलेले मन सावरायला.

मी अजूनही त्या फालतूच्या आशेवर आहे कि

एक दिवस तू परत येशील.

मी तुला मिळवत असतांना,

तु मला कुठेतरी गमावत होतीस,

मी तुझ्या नजरेत भरतांना मात्र,

तु माझ्या नजरेतून उतरत होतीस.

Heart touching Sad Quotes in Marathi, बेस्ट सैड स्टेटस मराठी मध्ये

मन गुंतायला हि वेळ लागत नाही आणि,

मन तुटायला हि वेळ लागत नाही.

वेळ लागतो फक्त,

ते गुंतलेले मन आवरायला आणि,

तुटलेले मन सावरायला.

मी तुझ्या आयुष्यातून निघून जावं,

ही तुझी इच्छा होती आणि,

तुझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण व्हाव्यात,

ही माझी इच्छा होती 

मागितली होती फक्त तुझी साथ,

तु तर सोडून गेलीस हातातला हात,

म्हणूनच आता तुझ्याकडे

माझे काहीच मागणे नाही,

पण तुझ्याशिवाय जगणे,

म्हणजे काहीच जगणे नाही.

मी अजूनही त्या फालतूच्या आशेवर आहे कि

एक दिवस तू परत येशील.

माहिती आहे तुझ्या नजरेत मला,

काहीच किंमत नाही.

पण माझी किंमत त्यांना विचार,

ज्यांना मी वळून सुद्धा पाहत नाही.

माणसाला परकं कोण

हे कळण्यापेक्षा आपलं कोण हे

कळायला जास्त वेळ लागतो.

मला याच अजिबात वाईट वाटत नाही

की तू माझी नाही झालीस,

सुख तर या गोष्टीच आहे कि

कधीतरी तू माझी होतीस.

माणसाचे आयुष्य जीवनात दोन वेळा नक्की बदलते,

कुणीतरी खास व्यक्तीने जीवनात प्रवेश केल्यावर,

आणि कुणीतरी खास व्यक्ती नकळत सोडून गेल्यावर.

Attitude Sad quotes in marathi

माझ्यापासून दूरच जायचंय,

तर खुशाल जा.

फक्त एवढंच लक्षात ठेव,

पुन्हा मागे वळून बघायची

मला पण सवय नाही.

Sad Quotes in Marathi for Girl

Sad Love Quotes in Marathi: Happy moments come to everyone in life. No matter who the person is, rich or poor, young or old, friends and relatives are needed to feel the happiness that is felt in the occasion of happiness. In the same way, even in times of sorrow, we need people of soul to lighten our hearts. Sometimes due to failure, sometimes due to breakup, sometimes due to distance in relationship and sometimes due to a sudden difficult situation, the mind becomes sad and depressed.

In such a case, you can take support of social media to give way to sad feelings in the mind. Even if you can’t meet someone to vent your thoughts due to the lockdown, you can update your status on social media and show people what’s going on in your mind. Sad quotes in Marathi, Marathi Sad Status are best to express your feelings through WhatsApp, Facebook, Instagram or messages.

Emotional Sad Quotes In Marathi
Emotional Sad Quotes In Marathi

मी मनसोक्त रडून घेते,

घरात कुणी नसल्यावर.

मग सहज हसायला जमतं,

चारचौघात बसल्यावर.

मन गुंतायाला हि वेळ लागत नाही

आणि मन तुटायला हि वेळ लागत नाही

वेळ लागतो फक्त ते गुंतलेले मन आवरायला

आणि तुटलेले मन सावरायला.

माझ्यासारखीच ती पण अस्वस्थ असेल,

रात्रभर नाही,

पण क्षणभर तरी माझ्यासाठी झोपत नसेल.

माझ्यासारखीच ती पण अस्वस्थ असेल,

रात्रभर नाही,

पण क्षणभर तरी माझ्यासाठी झोपत नसेल.

मीच मुर्ख होतो जे तुला

माझ्या आयुष्यातल्या प्रवासातला

जोड़ीदार समजून बसलो,

तू चालत तर माझ्या सोबत होतीस पण

तुझे डोळे दुसऱ्याच कोणाच्या शोधात होते.

मला त्रास देऊन जर तुला आनंद मिळत असेल,

तर मी तो त्रास सहन करायला कधी पण तयार आहे.

माहिती नव्हतं तुझ्यावर प्रेम होईल,

मला तर फक्त तुझी Smile आवडली होती

मीच मुर्ख होतो जे तुला

माझ्या आयुष्यातल्या प्रवासातला

जोड़ीदार समजून बसलो,

तू चालत तर माझ्या सोबत होतीस पण

तुझे डोळे दुसऱ्याच कोणाच्या शोधात होते.

मला त्रास देऊन जर तुला आनंद मिळत असेल,

तर मी तो त्रास सहन करायला कधी पण तयार आहे.

तू आणि मी समुद्राचे दोन किनारे

कधी हि भेटू न शकणारे

पण एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करणारे.

Marathi Sad Status For Whatsapp – Sad Quotes Images

Upset Sad Status In Marathi
Upset Sad Status In Marathi

तिला जायचं होत ती गेली,

मला गमवायच होत मी गमावलं,

फरक फक्त एवढाच,

तिने जीवनाचा एक क्षण गमावला,

आणि मी एका क्षणात जीवन.

तू आणि मी समुद्राचे दोन किनारे

कधी हि भेटू न शकणारे

पण एकमेकांवर जीवापाड प्रेम करणारे.

ती मला नेहमी म्हणायची कि,

मी तुला माझं करूनच सोडेन,

आज तिने तेच केलं,

तिने मला तीच करूनच सोडलं.

तू मला सोडून गेलीस,

आता मी कोणालच दोष देऊ शकत नाही,

कारण बघ न माझे हृदय पण,

सर्वात मोठे धोकेबाज निघाले,

ते पण फ़क़्त तुझ्यासाठी धडधडत आहे 

तुला जायचे होते तु गेलीस,

मला गमवायचे होते मी गमावले,

फरक फक्त एवढाच आहे की,

तु आयुष्यातला एक क्षण गमावला,

आणि मी एका क्षणात पूर्ण आयुष्य गमावले.

तू एक दिवस मला नक्की Sorry बोलणार

माहीत आहे मला

पण तेव्हा वेळ निघून गेलेली असेल

तुमच्या ex ला दुसऱ्याबरोबर

बघून कधीच जेलस फील करू नका,

कारण आपल्या मोठ्यांनी आपल्याला

शिकवलेलं आहेच कि

आपण खेळून झालेली खेळणी

दुसऱ्या गरिबांना वाटत जा.

तू माझी कशी life आहेस

नशिबात नाहीस पण मनात आहेस

तू दिलेल्या दुःखाने,

मला बरेच काही शिकवले,

जग हे कसे असते,

शेवटी तूच मला दाखवले

तुला आताच सांगून ठेवते

प्रेम म्हणजे मंत्रालयातील फाईल नाही

कि जाळली आणि मिटवलं सगळं.

ती नेहमी म्हणायची,

जे होते ते चांगल्यासाठीच होते

मग तिचं मला सोडून जाणे,

हे तिच्या चांगल्यासाठी होतं का माझ्या

Sad Quotes in Marathi for Instagram

Attitude Sad quotes in marathi
Attitude Sad quotes in marathi

तुमच्या रडण्याने जर गेलेली व्यक्ती

परत येत असती तर.

ती व्यक्ती तुम्हाला

एकटे सोडूनच का गेली असती.

तू माझ्याशी प्रेम कर अथवा तिरस्कार,

दोन्ही माझ्याच पक्षात येईल,

जर तू माझ्याशी प्रेम करशील तर,

मी तुझ्या हृदयात असेल,

अणि जर तू माझ्याशी तिरस्कार करशील तर,

मी तुझ्या मनात असेल.

तु सोडून गेलीस मला तरी,

मी वाट पाहणार.

अखेरच्या श्वासापर्यंत,

फक्त तुझा अन,

तुझाच राहणार.

तुमच्या ex ला दुसऱ्याबरोबर

बघून कधीच जेलस फील करू नका,

कारण आपल्या मोठ्यांनी आपल्याला

शिकवलेलं आहेच कि

आपण खेळून झालेली खेळणी

दुसऱ्या गरिबांना वाटत जा.

तू कितीही रागावलीस माझ्यावर

पण मला मनातून मिटवू शकत नाहीस

राहशील कदाचित दूर माझ्यापासून,

पण स्वतःला माझ्यापासून दूर ठेवू शकत नाही.

तिच्या डोळ्यात पाहिले तेव्हा समजले,

प्रेम कशाला म्हणतात,

आणि सोडून गेली तेव्हा समजले,

खरे प्रेम कशाला म्हणतात.

तुझ्या डोळ्यात अश्रू येतील

असे मी कधीही वागणार नाही कारण

तुझ्या अश्रूची किंमत

मी कधी चुकवू शकणार नाही.

तू माझी होतीस तेव्हा मी तुझा होतो,

अन आता तू माझी नाहीस तरीही मी तुझाच आहे.

फरक फक्त एकच आहे

मी केलं त्याला प्रेम म्हणतात अन तू केलं त्याला सौदा.

तुझ्या येण्याच्या चाहुलीने

अजूनही तिथेच उभा राहतो,

जिथे ब्रेकअप करून तुझ्या जाण्याने

अजूनही तिथेच तुझी वाट पाहतो.

तुझ्यासाठी खूप सोपे असेल मला विसरणं,

पण माझ्यासाठी खूप कठीण आहे,

तुला विसरून जगणं 

तुझ्यात आणि माझ्यात,

फक्त थोडाच फरक होता.

तुला वेळ घालवायचा होता,

आणि मला आयुष्य.

Also Read😍👇

Best Alone Quotes In Marathi

Best Life Quotes in Marathi

Best Royal Attitude Quotes in Marathi

Best Childhood Quotes In Marathi

Best Mahadev Quotes in Hindi

Sad Quotes in Marathi – Breakup Status in Marathi 

Emotional Sad Quotes In Marathi: In today’s online world, there are not as many friends left as before. There is friendship, but the feelings of friendship and love have become very fragmented! And so getting “hurt” by someone has become quite common.

In the past you were unhappy, that your close friends or girlfriends were always available to blow it off. But these days no one is allowed to be special with anyone and then with whom should we express our sorrow? This question arises… but the new generation has found a modern solution to this, keeping a status message…! Whatever the feelings, they are mostly expressed through status these days.

Are you sad too? I want to express my feelings, but I don’t know in which words to do it. We have brought a solution to your tension! Get this Sad Quotes in Marathi ie, post on “Best Sad Status in Marathi”! Pick a status that matches your current feelings and save it on WhatsApp/Instagram 

Love Breakup Sad Quotes in Marathi
Love Breakup Sad Quotes in Marathi

तु सोडून गेलीस मला तरी,

मी वाट पाहणार.

अखेरच्या श्वासापर्यंत,

फक्त तुझा अन,

तुझाच राहणार.

तुझ्या साठी बघ मी,

किती मोठ्ठं मन केलं.!

तुला आवडतं खेळायला म्हणून

हृदयाचं खेळणं केलं

तुझ्या अशा फसवणुकीने,

मन घाबरते पुन्हा प्रेम करण्यास,

ओळखीच्या माणसाशी देखील,

आता तयार नसते बोलण्यास.

त्या माणसाची काळजी करणं सोडा,

ज्यांना तुमची काळजी नाही

ती नेहमी म्हणायची,

जे होते ते चांगल्यासाठीच होते

मग तिचं मला सोडून जाणे,

हे तिच्या चांगल्यासाठी होतं का माझ्या?

तिला वाटत मी तिला आता विसरलो ही असेल

पण तिला का नाही कळत

वेळ बदलते, काळ बदलतो

पण पाहिलं प्रेम कधीच नाही विसरू शकत.

तुझं माझ्यावर खरं प्रेम असतं तर

दूर जाण्याची कारणं दिली नसती

जवळ येण्यासाठी मार्ग काढला असता

ती जाता जाता मोठ्या गर्वाने म्हणाली,

तुझ्यासारखे खूप भेटतील मला,

मी पण हसून तिला विचारलं,

आता माझ्या सारखाच का पाहिजे तुला.

तुझ्यात आणि माझ्यात,

फक्त थोडाच फरक होता.

तुला वेळ घालवायचा होता,

आणि मला आयुष्य.

थांब इथून पुढे मला एकट्यालाच जायचंय,

पण धन्यवाद !

तू इथवर आलीस,

सारे आयुष्य नसलीस तरी,

चार पाऊले माझी झालीस.

दुःख वाटते जेव्हा

तुम्हाला हे समजते की

तुम्ही एखाद्या व्यक्तीसाठी

तितके महत्वाचे नाही

जितके तुम्हाला वाटले होते.

दुष्परिणाम माहित असूनही

केलं जाणार व्यसन म्हणजे

प्रेम.

Marathi Sad Quotes On Life

 Breakup status in marathi
Breakup status in marathi

नाती हि झाडाच्या पानासारखी असतात,

एकदा तुटली कि त्यांची हिरवळ

कायमची निघून जाते.

नेहमीच आनंद मिळेल असे नाही,

कधी कधी दुःख पण सोसावे लागते,

कितीही अहंकारी असाल तरीही,

प्रेमात मात्र कधी ना कधी झुकावेच लागते.

नाही म्हणालीस जरी तू,

नाही दुखी होणार मी,

जगत होतो, जगत आहे,

जगतच राहणार मी.

आता निरोप घेतो दुःखी नको होऊस

तुजसमोर नाही पुन्हा येणार मी.

नशिबात आणि हृदयात फक्त एवढाच फरक असतो,

जो हृदयात असतो तो नशिबात नसतो

आणि जो नशिबात असतो तो हृदयात नसतो.

नाही आठवण काढलीस तरी चालेल,

पण विसरून मात्र जाऊ नकोस.

रहा तु कुठेही,

पण जप मात्र स्वतःला.

आडोशाला उभे राहून,

पाहीन मी तुझ्या सुखाला.

प्रेम मी हि केलं, प्रेम तिने हि केलं

फरक फक्त एवढाच होता कि

मी प्रेम केलं तिला मिळवण्यासाठी

तिने प्रेम केलं वेळ घालवण्यासाठी.

प्रेम कधीच चुकीचे नसते,

कदाचित निवड चुकीची असू शकते.

प्रेम त्याच्यावर करा,

ज्याचे ह्रदय आधीच तुटलेले आहे,

कारण ह्रदय तुटण्याचे दुःख,

त्याच्याइतके कुणालाच माहित नसते.

प्रेम मी हि केलं, प्रेम तिने हि केलं

फरक फक्त एवढाच होता कि

मी प्रेम केलं तिला मिळवण्यासाठी

तिने प्रेम केलं वेळ घालवण्यासाठी.

Sad Love Quotes in Marathi

पाऊस आज खूप रडला

माहित नाही मला कोणावर रुसला

कदाचित त्यालाही आठवत असेल

त्याचे ओघळलेले थेंब

त्याने सुद्धा केले असेल कोणावरतरी खरे प्रेम.

पुन्हा भेटशील अश्याच एका वळणावर

तेव्हा असेल तुला माझी आस

कळेल तुला खरं प्रेम होत माझं

नव्हता तो फक्त टाईमपास.

परकचं करायच होत

तर जवळ का गं घेतलस 

विश्वासच नव्हता तर

प्रेम का गं केलस 

प्रेम तर कालपण होतं

आणि आजपण आहे,

पण नशीब कालपण नव्हतं

आणि आजपण नाही.

प्रेम तुझं खरं असेल तर

जीव तुझ्यावर ओवाळेल ती

स्वत:च्याचं भावनांचं मन

शेवटी ती मारेल तरी कीती

प्रेमाची खरी किंमत

ते दूर गेल्यावर कळते,

कितीही दुर्लक्ष केले तरी,

नजर मात्र तिथेच वळते.

प्रेमाचं सारं कर्ज फेडलंय मी

हिशोब उरलाय तो फक्त,

तू दिलेल्या जखमांचा.

पुन्हा भेटशील अश्याच एका वळणावर

तेव्हा असेल तुला माझी आस

कळेल तुला खरं प्रेम होत माझं

नव्हता तो फक्त टाईमपास.

प्रेम कोणावर करायचे?

जो आपल्याला आवडतो त्याच्यावर की

ज्याला आपण आवडतो त्याच्यावर

मन वेधून घेणाऱ्या गुलाबावर की

त्याला जपणाऱ्या काट्यावर.

NEW Sad Quotes in Marathi 2024

प्रेम खरं असो वा खोट

Life बरबाद होते हे नक्की

प्रेमात एकदा खाल्ला धोका,

आता प्रेमात पडायची इच्छाच नाही,

dआता जीवनात फक्त हसत आणि हसवत राहायचंय,

आता परत रडायची इच्छाच नाही.

भरू दे आकाश कितीही ढगांनी

खऱ्या प्रेमापुढे ते ढग निवतील,

लाख येऊ दे अडथळे,

तरी माझ्या प्रेमापुढे एकदा नक्कीच झुकतील.

ह्या हृदयालाच माहिती आहे

माझ्या प्रेमाची स्थिती,

कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,

तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.

हरवलेली पाखरे येतील का पुन्हा भेटायला,

गेलेले दिवस येतील का पुन्हा सजवायला.

होईलच तुला एक दिवस सये

माझ्या भोळ्या प्रेमाची जानीव,

भ्रमर कुणी जाता हात सोडून

भासेल तुला फक्त माझीच ऊनीव

होईलच तुला एक दिवस सये

माझ्या भोळ्या प्रेमाची जानीव,

भ्रमर कुणी जाता हात सोडून

भासेल तुला फक्त माझीच ऊनीव

ह्या हृदयालाच माहिती आहे

माझ्या प्रेमाची स्थिती,

कि मला जगण्यासाठी श्वासाची नाही,

तुझ्या विश्वासाची जरुरत आहे.

वेळ तर प्रत्येक जखमेवर मलम लावते

पण एवढं लक्षात ठेव,

आज तू मला विसरलीस,

उद्या तुला कोणीतरी विसरेल 

लोक बोलतात प्रेमात आणि मैत्रीमध्ये

No Sorry No Thanks

पण खरी नाती या शब्दांवरच टेकलेली असतात

विसरायचे म्हटलं विसरताही येत नाही,

तुझ्यावीना एक क्षण राहताही येत नाही.

Best Sad Status in Marathi

विसरून जा तिला जी तुला विसरेल,

बघू नकोस तिला जी तुला रडवेल,

पण चुकूनही दूर जाऊ नकोस

तिच्यापासून जी स्वतः रडून

जी तुला हसवेल.

वावटळ आठवणींचे आज मी पाहिले,

स्वप्नातील घर तुझे माझे,

आज पुन्हा एकदा त्यात वाहिले.

सोडून जायचे असेल तर

बिंदास जा पण,

लक्षात ठेव

मागे वळून बघायची सवय

मला पण नाही.

सगळ्यांनसाठी मी आहे.

पण माझ्यासाठी कोणीच नाही 

शेवटपर्यँत साथ देता येणार नसेल,

तर कोणाला प्रेमात पाडू नका.

शेवटी लग्न कास्ट मध्येच आणि

घरच्यांच्या पसंतीनेच करणार असाल तर,

कोणाच प्रेम प्रपोसलला होकार देउ नका.

रिलेशनशिप चा शेवट

ब्रेकअपनेच करायचा अस आधीपासून ठरवले

तर रिलेशनशीपला स्टार्टच करु नका.

कोणाच्या भावनांशी खेळू नका.

रस्ता बघून चल

नाहीतर एक दिवस असा येईल,

की वाटेतले मुके दगडही,

प्रश्न विचारू लागतील.

शब्दातून दुःख व्यक्त करता आले असते,

तर अश्रुंची गरज भासली नसती

सर्व काही शब्दात सांगता आले असते

तर भावनांना किंमतच उरली नसती.

सगळ्यांनसाठी मी आहे.

पण माझ्यासाठी कोणीच नाही 

शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,

पण अश्रूंना बाहेर पडण्यासाठी,

मनाला जखमी व्हावी लागते.

शरीराला जखम झाली तर रक्त बाहेर येते,

पण अश्रूंना बाहेर पडण्यासाठी,

मनाला जखमी व्हावी लागते.

Leave a comment